Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Aρθρο 6

Συνεχίζουμε σήμερα με το έκτο άρθρο του Ν. 2168/93, το οποίο αναφέρεται στην διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα εμπορίας και διάθεσης όπλων, πυρομαχικών, και εκρηκτικών υλών.

Για ακόμα μια φορά θα σημειώσουμε ότι περά από τις διατάξεις που σας δημοσιεύουμε σας αναφέρουμε και τις τροποποιήσεις που αυτές έχουν υποστεί αλλά και ποιοι νόμοι και άρθρα τις τροποποίησαν.

'Aρθρο 6 : Εμπορία - Διάθεση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρ.5 και των παρ.2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρ.1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας.

3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:

α. Περιστρόφων, πιστολίων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών.

β. 'Οπλων, σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, καλύκων και καψυλίων αυτών.

γ. Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου.

δ. Αεροβόλων όπλων.

ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε αποθήκες δίκες τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

στ. 'Οπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.

ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

η. Λογχών, ξιφών, σπαθών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων και βαλλιστρίδων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

θ. 'Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές ή αποτελούν κειμήλια.

ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ.9 του άρθρ.2 του παρόντος νόμου.

ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων.

4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:

α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.

5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:

[Αρχή Τροποποίησης]

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτομάτων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλουμενου υλικού, μερών ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάννης), σκοπευτικών διόπτρων, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την αγορά των ειδών αυτών - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]

β. Αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπληρώσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. β ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

γ. Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις.

δ. Φυσιγγίων, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου, μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή άδεια θήρας.

ε. 'Οπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά αντικείμενα, μόνο σε άτομα που επιδεικνύουν σχετική άδεια κατοχής.

στ. Των αναφερομένων στην παρ.9 του άρθρ.2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση της ίδιας παραγράφου.

6. 'Οσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρ.2 είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών.

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. ΟΙ όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παρ.2 και 3 περίπτ.α', β', γ' και ζ' του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:

α. Των παρ.1, 2, 3 περίπτ.α', β', γ', ε', στ', ζ' και 5 περίπτ.α', με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.000.000 έως 10.000.000 δραχμών.

β. Των παρ.3, περίπτ.δ', η', θ', ι', ια' και 5 περίπτ.β', γ', δ', ε' και στ', με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.