Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 7

Συνεχίζουμε σήμερα με το έβδομο άρθρο του Ν. 2168/93, το οποίο αναφέρεται στις πολύ σημαντικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα κατοχής όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Για ακόμα μια φορά θα σημειώσουμε ότι περά από τις διατάξεις που σας δημοσιεύουμε σας αναφέρουμε και τις τροποποιήσεις που αυτές έχουν υποστεί αλλά και ποιοι νόμοι και άρθρα τις τροποποίησαν.

'Άρθρο 7 : Κατοχή

1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο άρθρ.1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η κατοχή:

α. Πιστολίων, περιστρόφων και των ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης κάνης) β. Εκρητκικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.

γ. Των αναφερομένων στο άρθρ.2 παρ.2 περίπτ.γ' ειδών.

δ. 'Οπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρ.1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση, που προβλέπεται από την περίπτ.η', της παρ.2 του άρθρ.2 του παρόντος.

ε. 'Οπλων σκοποβολής, και ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάνης), και φυσιγγίων αυτών, καθώς και σκοπευτικών διοπτρών. Η άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.

στ. Αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών, που προβλέπονται στις περιπτώσεις του άρθρ.6 παρ.2 του παρόντος.

ζ. Των αναφερομένων στο άρθρ.2, παρ.2 περίπτ.θ' και ι' και 3, όπλων και λοιπών αντικειμένων.

η. Τόξων και βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για σκοποβολή.

θ. 'Οπλων και ανενεργών φυσιγγίων αυτών, που αποτελούν ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια ή παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό ή εθνογραφικό ενδιαφέρον και φυλάσσονται σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4. Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών, απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων επιτρέπεται:

α. Σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για συλλογές.

β. Σε παραγωγούς θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων.

5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.

6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.

7. 'Οποιος βρίσκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρ.1 του παρόντος υποχρεούται να το παραδώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή να ειδοποιήσει αυτή για την παραλαβή του.

8.α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δραχμών τιμωρούνται οι παραβάτες των παρ.1 και 2, πλην της περίπτ.η' του παρόντος άρθρου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρ.1, παρ.1 περίπτ.α' και β' ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του, για οποιονδήποτε σκοπό.

β. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παρ.2, περίπτ.η', 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.

γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ.7 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προηγούμενων εδαφών, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.