Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 20-'Άρθρο 19

'Άρθρο 19 : Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισάγουν τα αναφερόμενα στο άρθρ.2 του παρόντος νόμου αντικείμενα για οποιονδήποτε λόγο ή κατασκευάζουν, μετασκευάζουν, συναρμολογούν και επεξεργάζονται εντός του κράτους οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρ.5 είδη, υποχρεούνται με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών υπεύθυνη δήλωση, η οποία να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω αντικειμένων. Στη δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κατέχουν για το είδος οπλισμού.

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίζουν στις ανωτέρω υπηρεσίες δείγματα προς εξέταση, εφόσον τους ζητηθούν.

3. Οι έμποροι των διαλαμβανόμενων στο άρθρ.6 ειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στους αγοραστές έντυπα στην ελληνική γλώσσα, στα οποία να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών και οδηγίες ασφαλούς χρήσης τους.

4. Η συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο υποχρεώσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

'Άρθρο 20 : 'Ελεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών

1. Τα είδη που διαλαμβάνονται στις παρ.2 και 3 πλην των περιπτ.η', θ' και ια' του άρθρ.6, που εισάγονται ή κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στο εσωτερικό και προορίζονται για εμπορία, υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας προ της εισαγωγής τους ή προ της ενάρξεως της μαζικής παραγωγής τους. Μετά τον έλεγχο χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των προς εισαγωγή ειδών, χορηγείται άδεια εισαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων.

2. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται:

α. Για τα είδη που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 'Άμυνας, από υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού.

β. Για τις εκρηκτικές ύλες από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

"γ. Για τα λοιπά είδη, από δημόσια υπηρεσία ή εποπτευόμενο από το κράτος φορέα, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Άμυνας και Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και η τύχη των ακατάλληλων δειγμάτων, (η περίπτ.γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.4 Ν.2452/96, ΦΕΚ 283 Α').

3. Για τον έλεγχο καταλληλότητας των ειδών της περίπτ. γ' της προηγούμενης παραγράφου ιδρύεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών ειδικό εργαστήριο, το οποίο εφοδιάζεται με τα απαραίτητα σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και στελεχώνεται με το αναγκαίο επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση της αποστολής του. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο αριθμός δειγμάτων που απαιτούνται για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου, η τύχη των ακατάλληλων δειγμάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια - (Καταργήθηκε από την παρ.1 άρθρ.4 Ν.2452/96, ΦΕΚ 283 Α').

4. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας τα είδη, για τα οποία έχει γίνει τέτοιος έλεγχος από χώρα της Κοινότητας.

Για τα είδη της παρ.1 του παρόντος άρθρου, που μεταφέρονται σε χώρες μέλη της Κοινότητας, απαιτείται επιπλέον σφραγίδα επί των όπλων, δηλωτική της καταλληλότητας αυτών, η οποία τίθεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Ο τύπος και η μορφή της σφραγίδας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.

5. Η λειτουργία εργαστηρίων δοκιμής όπλων και πυρομαχικών επιτρέπεται μόνο σε βιομηχανίες κατασκευής ή συναρμολόγησης των ειδών αυτών.

6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.