Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 21 -'Άρθρο 22 -'Άρθρο 23

'Άρθρο 21 : 'Ιδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων

1. Η ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί χορήγησης της ανωτέρω άδειας, οι όροι λειτουργίας των σκοπευτηρίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δραχμών.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τα σκοπευτήρια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

'Άρθρο 22 : Διοικητικές κυρώσεις

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από την ποινική δίωξή τους, δύναται να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση τουλάχιστον 15 ημερών μέχρι 3 μηνών των προβλεπόμενων από του παρόντα νόμο αδειών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με απόφαση της υπηρεσίας που τις χορήγησε. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται και σε όσους παραβαίνουν τους όρους που διαλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.

2. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου υπουργού εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο.

3. Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια δασική αρχή, η οποία υποχρεούται ν'αφαιρέσει την άδεια θήρας του παραβάτη για όσο χρόνο προβλέπει η απόφαση αφαίρεσης της άδειας κατοχής.

'Άρθρο 23 : Προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ε.Κ. αριθ.91/447/ΕΟΚ (L.256/91)

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της 91/447 από 18.6.91 οδηγίας του Συμβουλίου των Ε.Κ.:

α. 'Οπλα νοούνται τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στις παρ.1 περίπτ.α', β', δ' και στ', 3 περίπτ.δ', 4 και 5 περίπτ.α' του άρθρ.1 του παρόντος.

β. Οπλοπώλης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται άδεια κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγησης πυροβόλων όπλων.

γ. Τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι της χώρας, η οποία αναφέρεται στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αποδεικτικό έγγραφο της κατοικίας, ιδίως στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές του κράτους μέλους κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή στο μεταβιβάζοντα επ'ευκαιρία της μεταβίβασης όπλου.

δ. Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου είναι έγγραφο, το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο, που καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η προαναφερόμενη οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη χώρα μας:

α. Για την οπλοφορία, το κυνήγι και τη σκοποβολή.

β. Για την απόκτηση και κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, της δημόσιες υπηρεσίες, τους συλλέκτες και τους οργανισμούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με αντικείμενο τα όπλα.

γ. Για τη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς.