Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 24 -'Άρθρο 25 -'Άρθρο 26

'Άρθρο 24 : Ευρωπαϊκό Δελτίο πυροβόλου όπλου

1. Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και είναι προσωπικό έγγραφο, επί του οποίου αναγράφονται το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του δελτίου. Επί του δελτίου αναγράφονται οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του πυροβόλου όπλου, καθώς και η απώλεια ή η κλοπή του όπλου.

2. Η μέγιστη περίοδος ισχύος του δελτίου είναι πενταετής δυνάμενη να παραταθεί. Αν το δελτίο αφορά μόνο πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία κάνη, η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι δεκαετής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι χορήγησης του δελτίου και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ'αυτό.

'Άρθρο 25 : Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κράτους-μέλους της Κοινότητας

1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια αγοράς για την απόκτηση όπλου, προκειμένου για κάτοικο άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, η άδεια αυτή χορηγείται μετά από προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού, εκτός εάν πρόκειται για τυφέκια σκοποβολής μιας βολής ανά αυλακωτή κάνη.

2. Αν ο αποκτών οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και από τον ίδιο τον αποκτώντα.

3. Για την απόκτηση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου από πρόσωπο που δεν κατοικεί στην Ελλάδα απαιτείται, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και άδεια μεταφοράς, όταν το όπλο πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας ή όταν αυτό δεν πρόκειται να μεταφερθεί, αιτιολογημένη έγγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί του λόγου της κατοχής του όπλου στην Ελλάδα.

'Άρθρο 26 : Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα

1. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

2. Για κάθε μεταφορά πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει πριν από κάθε αποστολή στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

α. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

β. Τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα είδη.

γ. Τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.

δ. Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.20 του παρόντος.

ε. Το μεταφορικό μέσο στ. Την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ οπλοπωλών. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, ιδίως στους όρους ασφάλειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με τα συναρμόδια υπουργεία. Στην περίπτωση που επιτρέπεται η μεταφορά αυτή, εκδίδεται άδεια που περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στις ανωτέρω α'-στ' περιπτώσεις στοιχεία. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

3. Για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν αυτά από την Ελλάδα σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος οπλοπώλη, χωρίς την άδεια της προηγούμενης παραγράφου. Η αυτή Διεύθυνση εκδίδει προς τούτο ειδική άδεια μεταφορών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τη διετία, η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω άδειας συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

Πριν από κάθε μεταφορά οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τα αναφερόμενα στις περίπτ.α'-στ' της παρ.2 .

4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια μεταφοράς προς την Ελλάδα μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται καις τις περιπτώσεις μεταφοράς όπλων από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες μέσω Ελλάδας προς λοιπά κράτη μέλη της Κοινότητας.

6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και με χρηματική ποινή.