Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Αρθρο 27'-Αρθρο 28-'Αρθρο 29

'Αρθρο 27 : Εξαιρέσεις

1. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού, δια μέσου δύο ή περισσότερων κρατών μελών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την άδεια των εν λόγω κρατών.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μπορεί να χορηγεί άδεια για ένα ή περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατά ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης. Η άδεια αυτή εγγράφεται στο ευρωπαϊκό δελτίο όπλου.

[Αρχή Τροποποίησης]

2. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί για τα κυνηγετικά όπλα και οι σκοπευτές για τα προβλεπόμενα από τις διαταξεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 όπλα μπορούν να φέρουν χωρίς προηγούμενη άδεια ένα ή περισσότερα από τα όπλα αυτά στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρουν Ευρωπαϊκό Δελτίο, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι θα είναι σε θέση να αποδείξουν το λόγο του ταξιδιού τους - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

'Αρθρο 28 : Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού αυτών.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις των άρθρ.25 και 26 του παρόντος ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.

3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται υπηρεσία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

'Αρθρο 29 : Μεταβατικές διατάξεις

1. 'Οποιος κατέχει παράνομα όπλα και λοιπά αντικείμενα, που διαλαμβάνονται στο άρθρ.1 του παρόντος, πλην των κυνηγετικών, παραμένει ατιμώρητος αν παραδώσει αυτά στην αστυνομική αρχή, μέσα σε 4 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα παραδιδόμενα επιστρέφονται στους κατόχους τους εάν, μέσα σε 4 μήνες από την παράδοση εφοδιασθούν με άδεια κατοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 'Οσα δεν επιστρέφονται περιέρχονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο, παραδίδονται δε από την οικεία αστυνομική αρχή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής 'Άμυνας.

2. Η δικογραφία που σχηματίζεται, για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

3. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ.1 του άρθρ.18 του παρόντος οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής της δασικής αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. 'Οσοι είναι ήδη εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής υποχρεούνται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να το καταθέσουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή για να εφοδιασθούν με άδεια κατοχής, χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού. Η αστυνομική αρχή δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, ειδικά χορηγούμενου για το λόγο αυτόν αν έχει αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτούντος.

"4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου η οποία έληξε την 26.6.96, παρατείνεται μέχρι την 31-8-97" (η παρ.4 που είχε προστεθεί από την παρ.8 άρθρ.4 του Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α', αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. του άρθρου 4 του Ν. 2452/96, ΦΕΚ-283 Α').

(Με το άρθρο 34 του Ν. 2800/00, ΦΕΚ-41 Α' ορίζεται ότι : "Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α'), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α') και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') ανανεώνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου").

(Με την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3169/03, ΦΕΚ-189 Α’, ορίζεται ότι : «Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184Α΄) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283Α΄) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41Α΄), ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου>»).