Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 32 -'Άρθρο 33

Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού

'Άρθρο 32 :

Κατά την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Υπηρεσία της Αγροφυλακής ποσοστό 12% του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού κατατασσομένων λαμβάνεται από τα τέκνα των εν ενεργεία, συντάξει ή θανόντων αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Αγροφυλακής αντίστοιχα κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων.

'Άρθρο 33 :

1. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού τεχνικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονται από το άρθρ.3 εδαφ.στ'-ια' του Ν.Δ.3365/55 (ΦΕΚ 257 Α') και το άρθρ.5 παρ.2 του Π.Δ.127/90 (ΦΕΚ 51 Α'), και του αστυνομικού προσωπικού μουσικής, που προβλέπονται από το άρθρ.23 παρ.4 του Ν.1481/84 (ΦΕΚ 152 Α') καταργούνται και αυξάνονται προσωπικού γενικών καθηκόντων, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό που κατέχει τις καταργούμενες θέσεις με διαπιστωτική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατά βαθμούς αύξηση των θέσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι ίση με τον αριθμό των εντασσομένων σε κάθε βαθμό.

2. Η ένταξη των τεχνικών γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α' Τάξεως, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν, και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους ομοιοβάθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.

β. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α' Τάξεως, που δεν προέρχονται από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά καθορίζονται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

γ. Οι Τεχνίτες Β' Τάξεως εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδα των Αρχιφυλάκων, μετά τους Τεχνίτες Α' Τάξεως, προαγόμενοι αυτοδίκαια στο βαθμό του Αρχιφύλακα. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του Τεχνίτη Β' Τάξεως. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή.

δ. Οι τεχνίτες Γ' Τάξεως εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία Σχολή.

3. Η ένταξη των μουσικών γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών της παρ.2 του άρθρ.23 του Ν.1481/84 με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. 'Οσοι απ'αυτούς δεν έχουν αποφοιτήσει από παραγωγική σχολή δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα.

β. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από τη σχολή αυτήν και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους ομοιόβαθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.

γ. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που δεν προέρχονται από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενο δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

δ. Οι Αστυφύλακες εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία Σχολή. Αν δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αστυφυλάκων, η ένταξή τους γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάταξής τους.

4. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες που θα ενταχθούν στο προσωπικό γενικών καθηκόντων με βάση τις διατάξεις των παρ.2 εδαφ.β' και 3 εδάφ.γ' του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου και επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, εισάγονται στη Σχολή αυτήν άνευ εξετάσεων κατά τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους, καθ'υπέρβαση του καθοριζομένου κάθε φορά εισακτέων και ανεξαρτήτως ορίζου ηλικίας Οι αποφοιτώντες ευδόκιμα από την ανωτέρω Σχολή θεωρούνται ότι απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα παραγωγική σχολής από την ημερομηνία που απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα ειδικών καθηκόντων.

(Σημείωση : Με το άρθρο 21 του Ν. 3103/03, ΦΕΚ-23 Α’ ορίζεται ότι : «Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και το αστυνομικό προσωπικό μουσικής και εντάχθηκαν στην κατηγορία των γενικών καθηκόντων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Τεχνίτη Α΄ Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων.

Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και ο χρόνος παραμονής μέχρι τρία (3) έτη στον προηγούμενο βαθμό του Τεχνίτη Β΄ Τάξεως. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Η προαγωγή, για όσους από το ανωτέρω αστυνομικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις, λογίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου»).