Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 34

Ο Ν. 2168/93 όπως και στο πρώτο τεύχος δημοσίευσης του αναφέραμε, ρυθμίζει θέματα που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά και άλλες διατάξεις. Στα προηγούμενα τεύχη μας σας παρουσιάσαμε τις άμεσου για εμάς τους κατόχους όπλων διατάξεις και σήμερα κλείνουμε την παρουσίαση του 2168/93 παραθέτοντας σας όλα τα υπόλοιπα άρθρα του, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα θέματα οπλών και πυρομαχικών, απλά σας τα παραθέτουμε μόνο για την ολοκληρωμένης παρουσίασης του νόμου

'Άρθρο 34 :

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

'7. Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης'.

2. 'Εργα που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία έστω και προσωρινά με διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης δεν εκτελούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι οποίες εκδίδονται, εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφάπαξ, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

'Άρθρο 35 :

Στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Τ.Α.Α.Χ.-Τ.Α.Ο.Χ.) τοποθετούνται ως Διευθυντές και Υποδιευθυντές αυτών ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμματείς κατώτεροι αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

'Άρθρο 36 :

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1481/19_84 (ΦΕΚ 152 Α') 'Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης` προστίθεται εδάφιο ζ', που έχει ως εξής:

'ζ. Προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων'.

'Άρθρο 37 :

Οι διατάξεις του άρθρου 3.της υπ' αριθμ. Φ 420/25/Γ.1092/Σ.523 από 7.3.1991 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που κυρώθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α'), εφαρμόζονται και για τους στρατευσίμους της κλάσεως 1981 (γεννηθέντες το 1960), που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις - (Καταργήθηκε από την περίπτ.δ' του άρθρ.30 Ν.2510/97, ΦΕΚ 136 Α').

'Άρθρο 38 : Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται:

α. Τα άρθρ.1 μέχρι και 16 του Ν.495/76 "Περί όπλων, εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων" (ΦΕΚ 337 Α').

β. Οι παρ.1, εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρ.252 και η παρ.8 του άρθρ.287 του Ν.Δ.86/69 "Περί Δασικού Κώδικος" (ΦΕΚ 7 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρ.2 και 12 του Ν.177/75 (ΦΕΚ 205 Α').

γ. Το άρθρ.4 του Β.Δ.15(27)/18-12-1836 "Περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας" (ΦΕΚ 75 Α').

δ. Το εδαφ.β' της παρ.3 του άρθρ.128 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.15 του Ν.Δ.4090/60.

2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου αυτού.

3. Μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται οι διατάξεις των Δ/των και αποφάσεων που ρυθμίζουν τα συναφή θέματα.

'Άρθρο 39 :

1. Ποσά που έχουν καταβληθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο ή έχουν κατατεθεί σε τράπεζες, υπέρ επαγγελματιών ή αμειβόμενων ποδοσφαιριστών, καθώς και τυχόν άλλων αθλητών και προπονητών ποδοσφαίρου, για τη μεταγραφή τους ή την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή την ανανέωσή της με Π.Α.Ε. που υπόκεινται στη ρύθμιση του νόμου "Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις", ως προς τη ρύθμιση των χρεών των Π.Α.Ε. θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα στους ανωτέρω και νομίμως, υπέρ αυτών κατατεθέντα στις τράπεζες καθ'όσον αποτελούν χρέη των Π.Α.Ε. προς τους ανωτέρω με τους οποίους συνήψαν σχετικές συμβάσεις.

2. (Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ.4 του άρθρ.40 του Ν.1958/91).

3. (Προστίθενται παρ.3, 4 και 5 στο άρθρ.59 του Ν.1958/91).

4. (Προστίθεται περίπτ.γ' και η ήδη υπάρχουσα, αναριθμείται σε περίπτ.δ' η οποία είχε αντικαταστήσει το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 άρθρ.26 Ν.1646/86).

(Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2433/96, ΦΕΚ-180 Α’, ορίζεται ότι : «1. Η παρ. 1γ του άρθρου 14 του Ν. 2328/95 δεν έχει εφαρμογή στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 2168/93, η οποία είχε προστεθεί ως περίπτωση γ' στην παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2065/92.

Τα ποσοστά του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν ότι περιέρχονται με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των 4.000.000.000 δρχ. ορίζονται σε 18% για το ΛΟΤΤΟ και σε 8% για το ΠΡΟΤΟ.

2α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού παρέχεται στον Ο.Π.Α.Π. το δικαίωμα της διενέργειας επιπλέον πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ, μετά τη συμπλήρωση των 40 πρόσθετων διαγωνισμών τα έσοδα των οποίων θα κατανέμονται όπως θα ορίζεται στην ίδια απόφαση.

β. Εγκρίνονται οι 11 επιπλέον πρόσθετοι διαγωνισμοί ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ που διενεργήθηκαν από τον Ο.Π.Α.Π. κατά το από 21.10.1995 έως 31.12.1995 χρονικό διάστημα. Τα έσοδα των διαγωνισμών αυτών, μετά την αφαίρεση του ποσοστού των πρακτόρων, του ποσοστού, που διανέμεται μεταξύ των παικτών (43% για το ΛΟΤΤΟ και 58% για το ΠΡΟΤΟ), του ποσοστού 2% που καθορίζεται για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το άρθρο 14 του Ν. 2328/95 καθώς και του ποσοστού που παρακρατείται από τον Ο.Π.Α.Π. (7%) για τα λειτουργικά του έξοδα, κατανέμονται όπως παρακάτω:

α. Ποσοστό 5% περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών.

β. Ποσοστό 5% περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και

γ. Ποσοστό 90% περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π. προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της»).

'Άρθρο 40 :

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2078/1 (ΦΕΚ 139 Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Για τον ίδιο σκοπό, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύνανται να επιχορηγούνται οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ. από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων μέσω του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), με το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών για κάθε λεωφορείο μέχρι δώδεκα μέτρα μήκος και με το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (21.700.000) δραχμών για κάθε αρθρωτό λεωφορείο. Τα ποσά αυτά περιέρχονται στο Δημόσιο σε περίπτωση που θα υπάρξει για το σκοπό αυτόν επιδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

'Άρθρο 41 :

Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνιστώνται:

α) Γενική Διεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας, για την οποία κατά την πρώτη εφαρμογή δύναται να κριθεί μεταξύ των υποψηφίων των εχόντων τα νόμιμα προσόντα ο κατέχων κατά τη δημοσίευση του παρόντος τη θέση του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου, καταργουμένης συγχρόνως της θέσης του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου και β) Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεως και Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως μονάδες συντονισμού των Υπηρεσιών του Ταμείου μετά των αντιστοίχων θέσεων Γενικών Διευθυντών.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

'Άρθρο 42 :

Η διάταξη του εδαφ. ά της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992 τροποποιείται ως εξής:

"Τα τέλη ή 'την αλληλογραφία της Βουλής και του Δημοσίου υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το Δημόσιο τιμολόγιο, που συνομολογείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛΤΑ. και δύναται να προκαταβάλλονται από το Δημόσιο".

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

'Άρθρο 43 :

Από 1 Οκτ. 1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι συντάκτες μέλη των Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας αφ'ενός και Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου αφ'ετέρου, διακοπτομένης της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. "Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εισφορές ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται", (το εντός "" εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.3 άρθρ.16 Ν.2328/95, ΦΕΚ 159 Α').

Οι εισφορές για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας καθορίζονται σε 2% επί των αποδοχών των απασχολουμένων, τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον ασφαλισμένο.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

'Άρθρο 44 : 'Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει μετά 2 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.