Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθρον 3

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 3 : Λειτουργία - Οργάνωσις Ε.Κ.Π.

1.Υπό της Δασικής Υπηρεσίας, εις την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται η Ε.Κ.Π. συντάσσεται προ της ενάρξεως του έτους, ετήσιον Πρόγραμμα Εργασιών διαλαμβάνον : α) τα εκτελεστέα έργα εκ των προβλεπομένων τοιούτων εις την αρχήν μελέτην ιδρύσεως της Ε.Κ.Π. και εις ετέρας ειδικωτέρας μελέτας, β) προϋπολογισμόν της απαιτηθησομένης δια την εκτέλεσιν των εν αυτώ έργων δαπάνας και γ) την πηγήν χρηματοδοτήσεως του όλου έργου. Το πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

2.Η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων - εργασιών θα ενεργήται ο δι'αυτεπιστίας και μικροεργολαβιών. Αι πάσης φύσεως δαπάναι αναλόγως της πηγής χρηματοδοτήσεως εκτελούνται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) Δημοσίου Λογιστικού και Δημοσίων Επενδύσεων.

3.Κατ'έτος συντάσσεται υπό του Επόπτου της Ε.Κ.Π. και εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ετήσιον Πρόγραμμα θήρας, το οποίον περιλαμβάνει :

α) Τον χρόνον ενάρξεως και λήξεως της θήρας εις την Ε.Κ.Π. β) την χρονικήν διάρκειαν της περιόδου δι'έκαστον είδος και γένος του, προς θήρα, θηράματος, γ) τον αριθμόν των κυνηγών καθ'εκάστην ημέραν, δ) τον κατά κυνηγόν επιτρεπόμενον προς θήρας αριθμόν, δι'έκαστον θήραμα , ε) την καταβλητέαν αξίαν του, παρά του κυνηγού θηρευομένου θηράματος, στ) τον καθορισμόν του τιμήματος της ειδικής αδείας, ζ) τον αριθμόν και το είδος των όπλων τα οποία δικαιούται να φέρη έκαστος κυνηγός, η) την φυλήν και τον αριθμόν των κυνηγετικών κυνών των δυναμένων να χρησιμοποιεί 'έκαστος κυνηγός, θ) τας υποχρεώσεις των κυνηγών, επισκεπτών, ως και οιουδήποτε προσώπου εισερχομένου εις την Ε.Κ.Π.., ι) τον τρόπον πληρωμής της αξίας των θηρευομένων ζώων, ια) ως και πάσαν ετέραν λεπτομέρειαν περί του τρόπου λειτουργίας της Ε.Κ.Π. και ασκήσεως της θήρας εντός αυτής. Το πρόγραμμα τούτο άμα τη υπό του Υπουργού Γεωργίας εγκρίσει κι δημοσιεύσει κατά τα κεκανονισμένα και δι'αστυνομικής διατάξεως υπό της Δασικής Αρχής της περιφερείας προς εφαρμογήν του.

4.Εν τω πλαισίω των διατάξεων του άρθ. 254 του ΝΔ 86/69 και του παρόντος ΝΔ/τος συντάσσεται υπό της Γενικής Δ/νσεως Δασών και εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Κ.Π. βάσει του οποίου ρυθμίζονται εν πάση λεπτομερεία άπαντα τα θέματα τα αφορώντα την διαδικασίαν, αναπτύξεως, οργανώσεως, διοικήσεως, λειτουργίας και ασκήσεως θήρας και εν γένει προστασίας της πανίδος και χλωρίδος , ως και λοιπών οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων αυτών. Ο εν λόγω κανονισμός δημοσιευόμενος δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποτελεί την βάσιν συντάξεως των προγραμμάτων διαχειρίσεως, εκμεταλλεύσεως και λειτουργίας εν γένει αυτών.