Orizontio720X90

Ο βιασμός των καμένων εκτάσεων

Ο καπνός φαίνονταν από μακριά και όσο και αν πολλοί από εμάς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στον περιορισμό της φωτιάς, λίγα καταφέραμε. Η φωτιά έκαιγε μέχρι αργά το βράδυ, παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες πυροσβεστών αλλά και πολλών κατοίκων της περιοχής. Το τραγικότερο όμως ήταν

η επόμενη μέρα. Εκεί που κάποτε έστεκαν ψηλά και αγέρωχα πεύκα, εκεί τώρα βρίσκονταν μόνο στάχτές, καπνοί και αποκαΐδια. Κάποτε χαιρόσουν να περιδιαβαίνεις το πανέμορφο αυτό δάσος, έναν πραγματικό πνεύμονα ζωής και αναζωογόνησης για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να το περπατάμε. Οι περισσότεροι βεβαία αναζητώντας τις βελουδομάτες που εκεί βαθιά μέσα του, είχαν το βασίλειο τους.

Ο καιρός πέρασε και σαν κάτι να με καλούσε, αποφάσισα πριν λίγο καιρό να επισκεφτώ και πάλι το μέρος αυτό των τόσων αναμνήσεων, ελπίζοντας ότι η φύση θα είχε επουλώσει τις πληγές της. Δυστυχώς όμως αυτό που αντίκρισα ήταν μια βάναυση κακοποίηση και ασέλγεια στο ημιθανές σώμα της.

Άναρχη υλοτομία και βόσκηση όλης αυτής της περιοχής που κάποτε ήταν δάσος, ήταν αυτό που αντίκρισα. Τα αποτελέσματα ορατά σε σημείο πλήρους απογοήτευσης.

Τι γίνετε όμως σε αυτές τις περιπτώσεις; Τι προβλέπετε και ποιοι ευθύνονται για την φύλαξη αυτών των περιοχών;

Ασχολήθηκα λίγο με το θέμα αυτό και να τι μαργαριτάρια βρήκα να κρύβει ο Δασικός κώδικας, τα οποία και παρακάτω σας παραθέτω αποσπασματικά.

'Αρθρo 105 : Βοσκή εις αναδασωτέας εκτάσεις

1. Επί πάσης εκτάσεως κηρυχθείσης αναδασωτέας κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος απαγορεύεται δια δασικής αστυνομικής διατάξεως, εκδιδομένης αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, η βοσκή παντός ζώου.

2. Εντός των ούτω απηγορευμένων εις την βοσκήν εκτάσεων επιτρέπεται εις τα όργανα της δασοφυλακής, αγροφυλακής και αστυνομίας να προβαίνουν εις τον φόνον ή την σύλληψιν των παρανόμως βοσκόντων ζώων, εφαρμοζομένων όσον αφορά εις την σύλληψιν, την πληρωμήν συλλήπτρων και την παροχήν βοηθείας κατά την σύλληψιν, των διατάξεων του άρθρ. 278.

……..

Το 'Αρθρo 107: Βοσκή εις καέντα δάση.

1. Απαγορεύεται:

α)Εντός καέντων δασών και β) Εντός καεισών προστατευτικών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, υπερκειμένων χωρίων ή συνοικισμών ή κειμένων εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, η βοσκή των μεν προβάτων και μεγάλων ζώων επί πενταετίαν, των δε αιγών επί δεκαετίαν από της ημέρας της πυρκαϊάς. …..

4. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους δασική αστυνομική διάταξις βοσκής εκδίδεται αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, κατόπιν αυτοψίας αυτού, και εκτιμήσεως της προξενηθείσης εκ της πυρκαϊάς ζημίας.

'Αρθρο 209: Υποχρεώσεις κοινοτήτων προς αναδάσωσιν καέντων δασών

1. Κοινότητες, εις την περιφέρειαν των οποίων κατεστράφησαν υπό της πυρκαϊας δημόσια ή κοινοτικά δάση, υποχρεούνται να αναγράφουν ετησίως επί δεκαετίαν από της πυρκαϊάς εις τον προπολογισμόν αυτών πίστωσιν δια την υποβοήθησιν δια τεχνικών αναδασωτικών έργων της επανιδρύσεως του καέντο δάσους.

2. Τα αναδασωτικά ταύτα έργα υποδεικνύονται και εκτελούνται μερίμνη της δασικής υπηρεσίας.

Καλό λοιπόν φίλοι μου είναι και η ομοσπονδιακή θηροφυλακή, της οποίας ούτως ή άλλως το έργο της είναι πολυδιάστατο, να κάνει και καμία βόλτα από αυτά τα τόσο οικολογικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητα μέρη, που χρίζουν την ευαισθητοποίηση την προσοχή, αλλά και την φύλάξη από όλους μας.