Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθρον 4

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 4 : Προσωπικό

1.Δια την υλοποίησιν των σκοπών εκάστης Ε.Κ.Π. και την ανάπτυξιν αυτής, τοποθετούνται εις την εις ην αύτη υπάγεται Δασικήν Αρχήν, πέραν των οργανικών θέσεών της, εις (1) Δασολόγους και δύο (2) Δασικοί και Διοικητικοί υπάλληλοι εκ του υπηρετούντος μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας.

2.Το ως άνω προσωπικόν συμπληρούται, εφ'όσον παρίσταται ανάγκη, δια προσλήψεως τοιούτου, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αι κατηγορίαι του οποίου και ο αριθμός εξ εκάστης κατηγορίας αυτού ως και ο αριθμός των Διοικητικών Υπαλλήλων της προηγουμένης παρ., καθορίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 15 του άρθ. 254 του ν.δ. 86/69 δια δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, αναλόγως των εκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών της Ε.Κ.Π..

3.Ο υπεύθυνος Δασολόγος εκάστης Ε.Κ.Π. φέρει τον τίτλον του Επόπτου, οι Δασολόγοι τον τίτλον του Βοηθού Επόπτου και οι Δασικοί του Τομεάρχου.

4.Απαν το προσωπικόν της Ε.Κ.Π. υπόκειται εις ειδικήν εκπαίδευσιν εις την Σχολήν ΙΜ Αγάθωνος. Το πρόγραμμα, η διάρκεια και πάσα λεπτομέρεια επί της εκπαιδεύσεως ταύτης ρυθμίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

5.Δια την αρτιωτέραν και ανετωτέραν θήραν δύναται να συγκροτήται σώμα βοηθών κυνηγών εξ ατόμων κατοικούντων εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. και εχόντων κυνηγετικήν πείραν ή διάθεσιν. Εργον τούτων είναι η υποβοήθησις εις την άσκησιν της θήρας υπό των κυνηγών παρά των οποίων θα καταβάλλεται εις αυτούς η σχετική αμοιβή. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται τα καθήκοντα, δικαιώματα, εκπαίδευσις ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα την εν γένει κατάστασιν τούτων.

6.Κατόπιν αποφάσεως Κυνηγετικών Οργανώσεων, επιπέδου Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας και Ομοσπονδίας, δύναται να αποστέλλωνται ετησίως προς μετεκπαίδευσιν εις το εξωτερικόν, εις ειδικάς σχολάς, δαπάναις, της αιτούσης Κυνηγετικής Οργανώσεως, μέχρι δύο (2) υπάλληλοι Κλάδου ΑΤ2 Δασολογικού εξ εκάστης Ε.Κ.Π..