Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθρο 5

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρο 5 : Αποζημιώσεις

1.Δια τας υπό των θηραμάτων προκαλουμένας ζημίας επί των ιδιωτικών γεωργικών εκτάσεων των κειμένων εντός των ορίων της Ε.Κ.Π. καταβάλλεται προς τους δικαιούχους αποζημίωσις υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις :

α) Αποζημίωσις καταβάλλεται εις ας περιπτώσεις αι αγροζημίαι είναι εμφανώς μεγαλύτεραι των συνήθων τοιούτων των προερχομένων συνήθως εκ της δράσεως, στρουθίων, ποντικών, εντόμων, κορακοειδών κλπ.

β) Δεν αναγνωρίζεται ως αγροζημίαι αι προκαλούμεναι υπό των κατοικιδίων παραγωγικών ζώων.

γ) Δεν θεωρείται ως αγροζημία η βοσκή θηραμάτων εις φυσικούς λειμώνας, δάση και θαμνοτόπους, ως και χέρσους ή αγραναπαυομένους αγρούς, καθώς και εις μη εκμεταλλευομένας γεωργικάς εκτάσεις.

δ) Δεν θεωρείται αγροζημία πάσα καταγγελομένη φθορά επί οιασδήποτε υπερβοσκημένης εκτάσεως.

ε) Δεν θεωρείται ζημία η νομή καρπών, φύλλων, κλώνων κλπ., επί αυτοφυών δένδρων και θάμνων ή τοιούτων φυτευθέντων ή εξευγενισθέντων δαπάναις της Ε.Κ.Π..

στ) Προς απαίτησιν δικαιώματος καταβολής αποζημιώσεως απαιτείται αίτησις του ενδιαφερομένου προς την αρμοδίαν Δασικήν Αρχήν επί της προκληθείσης ζημίας και εντός μηνός από της προσκλήσεως ταύτης, εις ην αναγράφονται πλήρη στοιχεία της εκτάσεως (θέσις, έκτασις, είδος καλλιεργείας, ύψος ζημίας και ημερομηνία φθοράς κλπ.)

ζ) Δασολόγος οριζόμενος δι'αποφάσεως του Υπουργού , επιλαμβάνεται εντός 4ημέρου από της υποβολής της αιτήσεως της εκτιμήσεως της ζημίας βάσει της αιτήσεως, οπότε συντάσσεται πρακτικόν υπογραφόμενον παρά του Δασολόγου και του αιτούντος.

2.Εις τους κτηνοτρόφους συνεπεία φθοράς εκ της δράσεως των επιβλαβών θηραμάτων επί των ζώων των, καταβάλλεται αποζημίωσις άμα τη διαπιστώσει ταύτης υπό δασολόγου,. οριζομένου υπό του Υπουργού κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβληθησομένης εντός 15θημέρου από της προκλήσεως ταύτης και ενόρκου καταθέσεως τούτου περί του αριθμού των απολεσθέντων του είδους του ζώου της ηλικίας κλπ,.

3.Εν περιπτώσει μη υπογραφής του πρακτικού υπό του αιτούντος την εξέτασιν, της αιτήσεως επιλαμβάνεται δευτεροβαθμίως, επιτροπή, συγκροτούμενη υπό του Υπουργού Γεωργίας, αποτελουμένη εκ του προϊσταμένου της Δασικής Γεωργίας, αποτελουμένη εκ του προϊσταμένου της Δασικής Αρχής, του Δ/ντου Γεωργίας του οικείου Νομού και του Αγρονόμου εις την περιφέρειαν του οποίου συνετελέσθη η ζημία επί γεωργικών εκτάσεων ή την κτηνοτροφίαν. Εις τα μέλη τη Επιτροπής ταύτης , πλην της ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται, λεπτομέρειαι επί της διαδικασίας διαπιστώσεως εκτιμήσεως, καταβολής κλπ., των ζημιών επί των γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφίας.