Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθ 6

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 6 : Ιδιωτικαί Ε.Κ.Π.

1.Ιδιωτικαί Ελεγχόμεναι Κυνηγετικαί Περιοχαί χαρακτηρίζονται κατά τας διατάξεις της παρ. 13 του άρθ. 254 του ν.δ. 86/69.

2.Η λειτουργία των ιδιωτικών Ε.Κ.Π. και η εκμετάλλευσις των άρχεται μετά την έκδοσιν της κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παρ., υπουργικής αποφάσεως και εξασφάλισιν του αναγκαίου αριθμού θηραμάτων.

3.Δια την λειτουργίαν της Ε.Κ.Π. κατ'έτος συντάσσεται πρόγραμμα θήρας μερίμνη του ιδιοκτήτου αυτής , το οποίον περιλαμβάνει άπαντα τα εν τη αρ., 3 του άρθ. 3 του παρόντος στοιχεία και εγκρίνεται κατά την αυτήν διαδικασίαν ως εις την δημοσίαν Ε.Κ.Π..

4.Συνιδιόκτητοι εκτάσεις εις ας το Δημόσιον μετέχει κατά το μικρότερον ποσοστόν ιδιοκτησίας δύναται δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας κατόπιν αιτήσεως των συνιδιοκτητών μετά πρότασιν των περιφερειακών δασικών αρχών και γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικαί Ε.Κ.Π. . Δια την εκχώρησιν της χρήσεως των εκτάσεών του το Δημόσιο δικαιούται μισθώματος καθοριζομένου δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δυναμένου να αναπροσαρμόζεται μετά δεκαετίαν.

5.Ιδιωτική, Ε.Κ.Π. δύναται να εκμισθούται προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κυνηγητικάς οργανώσεις , του μισθωτού υποκειμένου εις τας αυτάς με τον ιδιοκτήτην υποχρεώσεις.

6.Συνιδιοκτήται Ιδιωτικής Ε.Κ.Π., δύνανται κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος να εκχωρούν το δικαίωμα οργανώσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως της θήρας επί της χαρακτηρισθείσης ως Ε.Κ.Π. συνιδιοκτήτου εκτάσεώς των εις το Υπουργείον Γεωργίας. Η διάρκεια της εκχωρήσεως δεν δύναται να είναι μικροτέρα των δέκα (10) ετών.

Δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών καθορίζονται , το ετήσιον υπέρ των συνιδιοκτητών, εκ της τοιαύτης εκχωρήσεως, δικαίωμα θήρας, ως και τα της διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των ιδιοκτητών εκτάσεών των, καθώς επίσης και πάσα ετέρα λεπτομέρεια σχέσιν έχουσα προς την ρύθμισιν θέματος της ιδιωτικής Ε.Κ.Π..

7.Δι'αποφάσως του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να αρθή κατόπιν προτάσεως της αρμοδίας Δασικής Αρχής και μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ο χαρακτηρισμός ιδιωτικών εκτάσεων ως Κυνηγετικών Περιοχών, εάν αυταί εντός διετίας από τους χαρακτηρισμού των ως τοιούτων, δεν αρχίσουν λειτουργούσαι.

8.Αν η λειτουργία και η διαχείρισις Ιδιωτικής Ε.Κ.Π. δεν ενεργήται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος ή οσάκις κρίνεται ασύμφορος η λειτουργία της δια την εν γένει θηραματικήν οικονομίαν της περιφερείας, μετ'εισήγησιν Τριμελούς Επιτροπής, επιβάλλεται υπό του Νομάρχου της περιοχής πρόστιμον εις τον ιδιοκτήτην ή μισθωτήν δια την πρώτην περίπτωσιν ή ανακαλείται κατά την διαδικασίαν της παρ. 7 του παρόντος, η περί χαρακτηρισμού ως ιδιωτικής Ε.Κ.Π. απόφασις, δια την δευτέραν περίπτωσιν. Το ως άνω υποβαλλόμενον πρόστιμον καταβάλλεται υπέρ ΚΤΓΚ και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Η εν λόγω Επιτροπή, συγκροτουμένη δι'αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, αποτελείται υπό του προϊσταμένου των Δασικών Υπηρεσιών , του Δ/ντου Γεωργίας και του Δ/ντου Εσωτερικών της οικείας Νομαρχίας. Εις τα μέλη της Επιτροπής αυτής, πλην της ημερησίας εκτός έδρας αποζημιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.

9.Οι ιδιοκτήται ή οι μισθωτοί των Ε.Κ.Π. υποχρεούνται ομού μετά του αναλυτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, να τηρούν τα απαραίτητα βιβλία διαχειρίσεως του χρηματικού και υλικού , θεωρούμενα υπό της Δασικής Αρχής , εις ην υπάγεται η περιοχή και υποκείμενα εις την παρακολούθησιν και έλεγχον του Δασάρχου.

10.Η εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών Ε.Κ.Π. ασκείται υπό της Δασικής υπηρεσίας δια των οργάνων της.