Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθρον 9

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 9 : Οικονομικαί διατάξεις

1.Υπό της δασικής Υπηρεσίας εις την αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η Ε.Κ.Π. συντάσσεται προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων αυτής υποβαλλόμενος δύο μήνας τουλάχιστον προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους, εις το Υπουργείον Γεωργίας. Ο προϋπολογισμός ούτος, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εγκρίνεται υπό του Υπουργού Γεωργίας.

2.Εσοδα των Ε.Κ.Π. είναι άπαντες οι εξ αυτής πόροι ήτοι :

α) Η αξία των φονευμένων και παραλαμβανομένων υπό των κυνηγών θηραμάτων.

β) Η αξία των θηρευθέντων και μη παραλαμβανομένων μερικώς ή ολικώς υπό την κυνηγών θηραμάτων.

γ) Η αξία των τραυματιζομένων και μη συλλαμβανομένων υπό των κυνηγών θηραμάτων.

δ) Η αξία εκποιήσεως παρά της Ε.Κ.Π. παντός θηρευθέντος ή συλληφθέντος ζώου ή πτηνού.

ε) Η αξία των απορριπτομένων τροπείων των ευγενών θηραμάτων.

στ) Τα τέλη εκδόσεως των ειδικών αδειών θήρας των κυνηγετικών περιοχών.

ζ) Η αξία πωλουμένων ζώντων θηραμάτων αναπαραγωγής και ωών.

η) Τα έσοδα τα αναλογούντα εις το Δημόσιον εκ των ιδιωτικών Ε.Κ.Π. η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει και εκτάσεις του Δημοσίου.

θ) Τα έσοδα τα αναλογούντα εις το Δημόσιον εκ μισθωμάτων των ιδιωτικών Ε.Κ.Π., αίτινες μισθούνται εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συμπεριλαμβάνουν και εκτάσεις του Δημοσίου.

ι) Αι τυχόν προσφοραί ειδών ενδύσεως και υποδύσεως και λοιπών εφοδίων δια τους θηροφύλακας των Ε.Κ.Π. υπό των κυνηγετικών Οργανώσεων αίτινες δύνανται να διαθέτουν, υφ'οιανδήποτε νομικήν σχέσιν, μέσα κινήσεως ή άλλα αναγκαία όργανα ή μηχανήματα εις την αρμοδίαν Δασικήν Αρχήν δια την αποκλειστικήν χρήσιν αυτών εις ανάγκας της Ε.Κ.Π..

ια) Παν έτερον έσοδον προβλεπόμενον υπό των σχετικών διατάξεων του ΝΔ/τος 86/69, του ν. 177/75 και του παρόντος.

3.Εξοδα των Ε.Κ.Π. είναι άπασαι αι δαπάναι αι αφορώσαι εις την εκτέλεσιν των προγραμματιζομένων δια το έτος και προβλεπομένων έργων και εργασιών υπό της ιδρυτικής μελέτη της Ε.Κ.Π. και των ειδικωτέρων αναπτυξιακών μελετών ταύτης ως και αι λειτουργικαί τοιαύται ήτοι :

α) Αι πάσης φύσεως αποδοχαί πάσης κατηγορίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.

β) Αι καταβολαί αμοιβών των τεκμηρίων των φονευομένων επιβλαβών θηραμάτων ζώων, ερπετών.

γ) Η διατροφή των θηραμάτων και της αγρίας πανίδος εν γένει.

δ) Αι δαπάναι πάσης φύσεως υλικών και οιωνδήποτε μέσων χρησιμοποιουμένων δια την προστασίαν, ανάπτυξιν και διαβίωσιν των θηραμάτων και λειτουργίαν της Ε.Κ.Π.

ε) Αι δαπάναι αγοράς θηραμάτων εκ του εξωτερικού - εσωτερικού.

ζ) Αι προμήθεια όπλων και πυρομαχικών.

η) Αι αποζημιώσεις επί γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφίας.

θ) Η δαπάνη αγοράς και ενοικιάσεως ιδιωτικών εκτάσεων.

ι) Αι πάσης φύσεως δαπάναι δια την βελτίωσιν του βιοτόπου επί δημοσίων ή μη εκτάσεων.

ια) Η κατασκευή φυλακίων , περιπτέρων, περιφράξεων και παντός εν γένει έργου, ως ανορύξεις φρεάτων, αρτεσιανών κλπ., σκοπόν έχοντος, την ανάπτυξιν και προστασίαν του θηράματος ως και την εξυπηρέτησιν των κυνηγών και επισκεπτών και την εν γένει ανάπτυξιν της Ε.Κ.Π..

ιβ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι, προς ενίσχυσιν του αγροτικού και δασοπονικού εισοδήματος, των ιδιοκτητών γεωργικών ή δασοπονικού εισοδήματος, των ιδιοκτητών γεωργικών ή δασοπονικών εκμεταλλεύσεων, των εντός της Ε.Κ.Π. ευρισκομένων καταβαλλόμεναι ως τέλος χρήσεως της νομής της θήρας.

4.Δι'εκάστην Ε.Κ.Π. τηρούνται παρά της Δασικής Υπηρεσίας εις ην υπάγεται αύτη, ιδιαίτερα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικού και υλικού καθοριζόμενα δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

5.Την ευθύνην της εισπράξεως των εσόδων και της εκτελέσεως των πάσης φύσεως δαπανών της Ε.Κ.Π. έχει η Δασική Υπηρεσία εις την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται αύτη.

6.Εντός μηνός από της λήξεως της Κυνηγετικής περιόδου υποβάλλεται υπό της αρμοδίας Δασικής Υπηρεσίας λεπτομερής απολογισμός έργων και εργασιών της εν γένει δραστηριότητος και διαχειρίσεως της Ε.Κ.Π. μεθ'όλων των στοιχείων εσόδων και εξόδων εγκρινόμενος μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών υπό του Υπουργού Γεωργίας.