Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 αρθ 10,11

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 10. : Μεταβατικαί διατάξεις

Αι εκδοθείσαι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί χαρακτηρισμού εκτάσεων ως Κυνηγετικών Περιοχών , βάσει των διατάξεων των ΒΔ 134/73 , <περί των προϋποθέσεων και του τρόπου ασκήσεως της θήρας, εντός των κυνηγετικών περιοχών, και της διαδικασίας εκμισθώσεως αυτών> ως και οι εγκριθέντες Κανονισμοί Λειτουργίας αυτών, εφ'όσον δεν χρήζουν προσαρμογής προς τας διατάξεις του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύι.

Αρθρον 11 : Καταργούμεναι διατάξεις

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος το ΒΔ 134/73 <περί των προϋποθέσεων και του τρόπου ασκήσεως τη θήρας εντός των κυνηγετικών περιοχών, και διαδικασίας εκμισθώσεως αυτών > καταργείται.

Εις τον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.