Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

Σχέδια νέου πλαισίου άσκησης θήρας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ φίλοι και φίλες του κυνηγότοπου,

Ελπίζω όλοι να περάσατε καλά το Πάσχα παρέα με τις οικογένειες σας και τους φίλους σας. Ο Απρίλιος πέρασε και ομολογώ ότι για μένα το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο για αυτόν μήνα. Αρχικά είχα την έκθεση της DIANA όπου παραβρέθηκα όλες της ημέρες και ομολογώ ότι η κούραση ήταν μεγάλη διότι πήγαινα το πρωί και έφευγα το βράδυ. Στην συνέχεια παραβρέθηκα στην Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου και τέλος η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου. Από όλα αυτά που παρακολούθησα εκείνο το όποιο θα πρέπει να αναφερθεί ως πιο σημαντικό είναι ο λόγος του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Κιλτίδη.

Την ημέρα των εγκαινίων της Diana ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο άσκησης της θήρας μετά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στη Δράμα με κύριες κατευθύνσεις την εκπαίδευση των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας θήρας κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τον αυστηρό έλεγχο της λαθροθηρίας, τον εμπλουτισμό της πανίδας, την ίδρυση Ειδικού Σώματος Ελεγκτών Θηροφυλακής. Για όσους δεν γνωρίζουν πριν λίγους μήνες η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είχε υποβάλει κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι ο υφυπουργός να ολοκληρώσει τον κύκλο της ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα είπε τα έξης:

Το κυνήγι όταν διεξάγεται με τους δέοντες κανόνες αποτελεί κατά μία έννοια και μια μορφή αντίστασης στην αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και πολύ εύστοχα οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έλεγαν παλιά σ’ ένα πετυχημένο σύνθημά τους «Η φύση βιώνετε… δεν αποστειρώνεται». Για εμάς, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το κυνήγι και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αντικρουόμενες έννοιες αλλά συμβατές και αλληλοσυμπληρούμενες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αντιμετωπίζει με αίσθημα αυξημένης ευθύνης τα ζητήματα διαχείρισης της φύσης και της υπαίθρου στην πατρίδα μας, για να μην υποπέσει στο ολίσθημα της πλειοδοσίας» ώστε να γίνει αρεστό στον κόσμο των κυνηγών - ψηφοφόρων. Άλλωστε ούτε και οι κυνηγοί θα ήθελαν κάτι τέτοιο από εμάς. Σ’ αυτή την κόχη της Ευρώπης που ζούμε, εμείς οι άνθρωποι της υπαίθρου διατηρήσαμε διαχρονικά ως πολύτιμο θησαυρό τις παραδόσεις, τη γλώσσα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, τις πολιτισμικές και πολιτιστικές αξίες αυτής της Πατρίδας. Οι αγροτικές κοινωνίες ήταν αυτές που διαμόρφωσαν τα τραγούδια μας, τα μοιρολόγια, αισθήματα και συμπεριφορές, τους ίδιους τους μύθους ή την υπερβολή τους. Στις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου, το κυνήγι συνεχίζει να αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους αλλά και πολύτιμο στοιχείο εσωτερικής συνοχής. Κάθε απόπειρα να χαράξει κανείς πολιτική για την ύπαιθρο χωρίς να λάβει υπόψη τις ανάγκες και τη θέληση των ανθρώπων που ζουν εκεί, εκ προοιμίου είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η λύση είναι μόνο μία: Ειλικρινής διάλογος, αμφίπλευρη ενημέρωση, μα πάνω απ’ όλα σεβασμός της Πολιτείας στην άποψη για τη ζωή που αντιπροσωπεύουν οι άνθρωποι της υπαίθρου.

Για όσους δεν γνωρίζουν οι προτάσεις της ΚΣΕ είναι οι παρακάτω.

Ø Έκδοση κεντρικής Εγκυκλίου προς όλες τις δασικές υπηρεσίες με στόχο τη στήριξη και βοήθεια προς τις Κυνηγετικές Οργανώσεις στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τα διαχειριστικά μέτρα και έργα με σκοπό την αναβάθμιση του θηραματικού πλούτου. Η Εγκύκλιος αυτή θα πρέπει να οδηγήσει τόσο την κεντρική όσο και τις λοιπές δασικές υπηρεσίες στην αλλαγή αντίληψης και νοοτροπίας ώστε να καταστούν σύμμαχοι των προσπαθειών των Κυνηγετικών Οργανώσεων στα πλαίσια πάντοτε των οριζομένων από την Πολιτεία.

Ø Έγκριση των ήδη τροποποιηθέντων Καταστατικών της Κ.Σ.Ε. και των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών προς καλύτερη εξυπηρέτηση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Ø Έγκριση υπάρχοντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την απελευθέρωση θηραμάτων προς εμπλουτισμό της πανίδας με βάση τη γενετική ταυτοποίηση.

Ø Ενίσχυση της αναβάθμισης των βιοτόπων (μεταξύ άλλων και την ανασύσταση υγροβιότοπων και «καλλιέργεια» υδροβίων) μέσω της δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με φορείς Αυτοδιοίκησης ή άλλους για την εκτέλεση συγκεκριμένων «διαχειριστικών σχεδίων περιοχών». Θέμα το οποίο έχει τεράστια σημασία, γιατί συνδέεται άμεσα και με την εκάστοτε αγροτική πολιτική (μονοκαλλιέργειες, επιδοτήσεις, αγραναύπαση) και με την αειφορία της κυνηγετικής δραστηριότητας, αλλά και με τον στόχο της βιοποικιλότητας, που αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ø Έλεγχος πληθυσμού εδαφίων (αλεπού, κουνάβι) για την υποβοήθηση ανάπτυξης θηραματικών πληθυσμών και προστασία βιοποικιλότητας της πανίδας (όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη).

Ø Κατά τον αναδασμό υποχρεωτικά να προβλέπεται έδαφος που μένει αδιάθετο για την εφαρμογή θηραματικής πολιτικής όπως σχετικής μας πρότασης νομοθετικής ρύθμισης.

Ø Εμπλουτισμός υπόγειο υδροφόρου ορίζοντα με τη δημιουργία από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις μικρών φραγμάτων σε ρέματα (τεράστια σημασία για τη διαχείριση υδάτινων πόρων) σύμφωνα με σχέδιο των Δασαρχείων.

Ø Επανασχεδιασμός των ζωνών θήρας από 20 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου (ζώνες διάβασης αποδημητικών).

Ø Ένταξη όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων στα σχέδια πυρασφάλειας με συγκεκριμένο σχέδιο και προγραμματισμό από την Πολιτική Προστασία.

Ø Πρόβλεψη της αποκατάστασης καμένων περιοχών με μαζική συμμετοχή κυνηγών σε πολύ μεγάλες εκτάσεις με πολλές χιλιάδες δενδρύλλια μετά από συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αναδασώσεων.

Ø Εξασφάλιση συμμετοχής των Κυνηγετικών Οργανώσεων στους φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Ø Αύξηση της παραγωγής και ποιοτική βελτίωση των κρατικών εκτροφείων σε συνδυασμό με την Απόφαση για απελευθερώσεις και εκτός Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών.

Ø Προϋπόθεση αγοράς κυνηγετικού όπλου η ύπαρξη κυνηγετικής άδειας και νομιμοποίηση του ραβδωτού όπλου για τα τριχωτά.

Ø Σχεδιασμός της ανταποδοτικής διάθεσης του κεφαλαίου θήρας ως προς τη βελτίωση του θηραματικού πλούτου της χώρας.

Ø Υποχρεωτική χρήση φωσφορίζοντος γιλέκου ή άλλου χαρακτηριστικού από τους κυνηγούς κατά τη διάρκεια θήρας αγριόχοιρου και μπεκάτσας για τη μείωση των περιπτώσεων ατυχημάτων.

Ø Επανεξέταση των τελείως αδικαιολόγητων, υπερβολικών και χωρίς καμία αξιόπιστη βάση στοιχείων, απαγορεύσεων υδροβίων θηραμάτων που αφαιρούν από σχεδόν όλους τους υγροβιότοπους της χώρας την κυνηγετική δραστηριότητα. Μοναδικό φαινόμενο σ’ όλη την Ευρώπη.

Εκείνο που απομένει να κάνουμε εμείς είναι να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και επιτέλους να υπάρξουν αλλαγές ουσίας και βελτίωσης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.