Orizontio720X90

Περί Σκοποβολής Όπλων σκοποβολής κ.λ.π. διατάξεων Άρθρο 5

Αριθ. 4325/99 (ΦΕΚ 400 Β'): Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής

Άρθρο 5

Αγορά κατοχή πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του N 2168/1993

1. Χορηγούνται άδειες αγοράς κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων:

α. Στα αθλητικά σωματεία που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της Σκοποβολής, τα οποία, προκειμένου να τύχουν των εν λόγω αδειών, θα πρέπει:

-Να είναι αναγνωρισμένα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως φίλαθλα

-Να διαθέτουν ή συνεργάζονται με ένα τουλάχιστον εκπαιδευτή ή προπονητή Σκοποβολής.

-Να πληρούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 12 της παρούσας όρους φύλαξης.

-Με σχετική βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας να πιστοποιείται η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο μελών της οικείας Ομοσπονδίας σκοποβολής, ο αριθμός των αθλουμένων μελών του, καθώς επίσης ότι είναι νεοϊδρυθέν ή εν ενεργεία Αθλητικό Σωματείο και ότι τα αναφερόμενα προς αγορά και κατοχή όπλα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς αγωνισμάτων σκοποβολής

Η ως άνω άδεια χορηγείται επ' ονόματι του προέδρου του Δ.Σ ή του ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτούμενου υπό του Δ.Σ προσώπου.

β. Στα δημόσια ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα, εφόσον καλλιεργούν το άθλημα της Σκοποβολής και πληρούν όρους αντίστοιχους με αυτούς της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Η ως άνω άδεια χορηγείται στο όνομα του προσώπου, που εξουσιοδοτείται ειδικά προς τούτο, από το διευθύνον τους ως άνω φορείς, όργανο.

Η άδεια κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων Σκοποβολής των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου εκδίδεται από την Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση της έδρας του Αθλητικού Σωματείου ή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή του Νομικού προσώπου.

γ. Σε αθλητές σκοποβολής που είναι κάτοχοι σε ισχύ δελτίου αθλητή της οικείας Ομοσπονδίας στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993, χορηγούνται άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Α' και Β', σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Κατηγορία A

α. Όπλα διαμετρήματος 0,22 και

β. Εμπροσθογεμή όπλα μαύρης πυρίτιδας Πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

-Να έχει σε ισχύ Δελτίο σκοπευτή της οικείας Ομοσπονδίας τουλάχιστον (6) μήνες

-Να γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος που θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί καθώς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί.

-Να έχει λάβει μέρος σε (4) τέσσερις τουλάχιστον επίσημους αγώνες με ραβδωτά πυροβόλα όπλα τους (6) έξη τελευταίους μήνες πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για άδεια αγοράς κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου.

-Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής

-Για τη χορήγηση άδειας αγοράς κατοχής σε σκοπευτή δεύτερου ή κάθε επομένου όπλου απαιτείται να έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της προηγούμενης αδείας κατοχής όπλου και ο σκοπευτής να έχει συμμετάσχει με ραβδωτό πυροβόλο όπλο σε έξι (6) επίσημους αγώνες εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει σχετική αίτηση για χορήγηση αδείας αγοράς κατοχής άλλου όπλου της κατηγορίας αυτής.

-Άδεια κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα της κατηγορίας αυτής δεν χορηγείται

-Κατ' εξαίρεση και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις είναι δυνατή η χορήγηση αδείας κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα και μέχρι δέκα (10) της αυτής κατηγορίας σε επίλεκτους σκοπευτές που πέτυχαν 1 η, 2η ή 3η Πανελλήνια ατομική νίκη σε αγωνίσματα του πρωταθλήματος Ελλάδος ή κατέλαβαν την 1η έως και 8η θέση σε Διεθνή αγώνα με ραβδωτό πυροβόλο όπλο.

Κατηγορία B

Ραβδωτά πυροβόλα όπλα που λειτουργούν με φυσίγγια κεντρικής πυροδότησης

Πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

-Να έχει σε ισχύ Δελτίο σκοπευτή της οικείας Ομοσπονδίας τουλάχιστον (12) δώδεκα μήνες

-Να γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος που θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί καθώς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί

-Να έχει λάβει μέρος σε έξι (6) τουλάχιστον επίσημους αγώνες με ραβδωτό πυροβόλο όπλο της κατηγορίας αυτής τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες, πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας αγοράς κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου.

-Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές του αγωνίσματος που ο σκοπευτής θέλει να καλλιεργήσει και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής

-Για τη χορήγηση αδείας αγοράς κατοχής σε σκοπευτή δεύτερου ραβδωτού πυροβόλου όπλου, απαιτείται να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της προηγούμενης άδειας κατοχής όπλου και ο σκοπευτής να έχει συμμετάσχει σε οκτώ (8) επίσημους αγώνες με ραβδωτό πυροβόλο όπλο, της ιδίας κατηγορίας τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας αγοράς κατοχής άλλου όπλου της κατηγορίας αυτής.

-Άδεια κατοχής για περισσότερα από δύο (2) όπλα της κατηγορίας αυτής δεν χορηγείται.

-Κατ' εξαίρεση και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις είναι δυνατή η χορήγηση αδείας κατοχής για περισσότερα από δύο (2) και μέχρι τέσσερα (4) όπλα της κατηγορίας αυτής, σε επίλεκτους σκοπευτές που πέτυχαν 1η, 2η ή 3η Πανελλήνια ατομική νίκη σε αγωνίσματα του πρωταθλήματος Ελλάδος ή κατέλαβαν την 1η έως και 8η θέση σε διεθνή αγώνα με ραβδωτό πυροβόλο όπλο κεντρικής πυροδότησης.

Οι άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής της παραγράφου γ. του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Διεύθυνση Ασφάλειας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου της μόνιμης κατοικίας του σκοπευτή.

2. Οι χορηγηθείσες άδειες κατοχής όπλων σκοποβολής θεωρούνται από την Υπηρεσία που τις εξέδωσε κάθε εξάμηνο (6) από την έκδοση τους. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην εν λόγω υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει το όπλο ή τα όπλα που αναφέρονται σ' αυτή και ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι αρχικές προϋποθέσεις χορήγησής της

3. Οι άδειες κατοχής ισχύουν για τρία (3) έτη και ανανεώνονται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

-Ειδικά για τους σκοπευτές απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας από την οποία προκύπτει ότι κατά το χρόνο ισχύος της άδειας αυτής, ο αιτών συμμετείχε τουλάχιστον σε έξι (6) αγώνες κατ' έτος, εφόσον πρόκειται για όπλα της κατηγορίας Α' ή οκτώ (8) αγώνες κατ' έτος, εφόσον πρόκειται για όπλα της κατηγορίας Β'.

4. Σε αθλητή σκοπευτή ο οποίος είναι ανήλικος και έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκτός της ηλικίας, η άδεια κατοχής δυνατόν να εκδοθεί στο όνομα συγγενούς με πρώτο ή δεύτερο βαθμό συγγενείας, με την προϋπόθεση ότι η κατοχή του όπλου κρίνεται απαραίτητη από την οικεία Ομοσπονδία.

5. Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας κατοχής, εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις χορήγησής της, εφοδιάζει τον αιτούντα με την άδεια αγοράς του όπλου σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα ο αιτών παραδίδει στον έμπορο από τον οποίο αγοράζει το όπλο. Η άδεια αυτή επέχει και θέση άδειας μεταφοράς του όπλου στο χώρο φύλαξής του. Η άδεια κατοχής εκδίδεται εφόσον προσκομισθεί στην ως άνω Υπηρεσία το παραστατικό αγοράς του συγκεκριμένου όπλου.

6. Η άδεια κατοχής επέχει και θέση άδειας μεταφοράς του όπλου κενού φυσιγγίων και εντός θήκης προς και από το χώρο άσκησης και διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής σε όλη τη Χώρα.

7. Η χορηγηθείσα σε σκοπευτή άδεια κατοχής σκοπευτικού όπλου αφαιρείται, σε περίπτωση διάλυσης ή οριστικής αφαίρεσης της φίλαθλης ιδιότητος του Σωματείου στο οποίο ανήκει, εκτός εάν, εντός δύο (2) μηνών από το χρόνο επέλευσης του γεγονότος αυτού, προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής του σε άλλο αθλητικό Σωματείο

8. Σκοπευτής με άδεια κατοχής όπλων δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα όπλα με άλλα, του ιδίου διαμετρήματος, υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση του προς την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και σχετική βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας.