Orizontio720X90

Περί Σκοποβολής Όπλων σκοποβολής κ.λ.π. διατάξεων αρθ 9

Αριθ. 4325/99 (ΦΕΚ 400 Β'): Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής

Άρθρο 9

Αγορά και κατοχή φυσιγγίων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής

1. Άδεια κατοχής φυσιγγίων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφιο ε του άρθρου 7 του Ν.2168/1993, χορηγείται σε όσους έχουν εφοδιαστεί με άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής ή άδεια οπλοφορίας με τέτοια όπλα. H άδεια αυτή ισχύει, προκειμένου περί της οικείας Ομοσπονδίας και των σωματείων, για τρία (3) χρόνια και προκειμένου περί σκοπευτών, για όσο χρόνο ισχύει η άδεια κατοχής του κατεχόμενου όπλου και σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός όπλου για όσο χρόνο ισχύει η άδεια κατοχής του τελευταίου εξ αυτών.

2. Για τη χορήγηση της ως άνω άδειας απαιτείται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία προσδιορίζεται επακριβώς ο τύπος και οι ποσότητες των προς κατοχή φυσιγγίων, κατά διαμέτρημα. Δεν επιτρέπεται η κατοχή φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος απ' αυτά των κατεχομένων όπλων.

3. Οι ποσότητες φυσιγγίων που επιτρέπεται να κατέχουν τα αθλητικά σωματεία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) τεμάχια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, εφόσον τα εν λόγω σωματεία πληρούν τους όρους φύλαξης που καθορίζονται από το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης, τα σωματεία που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους προβλεπόμενους ως άνω όρους επιτρέπεται να κατέχουν μέχρι 30.000 τεμάχια φυσιγγίων συνολικά, εφόσον τα ασφαλίζουν εντός ειδικού χρηματοκιβωτίου. Αν το σωματείο διαθέτει χώρο ο οποίος διαθέτει άδεια λειτουργίας αποθήκης πυρομαχικών από το αρμόδιο τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχίας της έδρας του, οι ποσότητες καθορίζονται σύμφωνα με την άδεια αυτή.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κατεχόμενα φυσίγγια από τους προβλεπόμενους από το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης Φορείς.

5. Οι ποσότητες που επιτρέπεται να κατέχουν οι σκοπευτές, κάτοχοι ραβδωτών πυροβόλων όπλων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα (500) πεντακόσια τεμάχια φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο.

6. Η άδεια κατοχής φυσιγγίων όπλων σκοποβολής εκδίδεται από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

7. Σε όσους έχουν εφοδιασθεί με άδεια κατοχής φυσιγγίων, χορηγείται άδεια αγοράς από την Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια κατοχής.

8. Για τη χορήγηση άδειας αγοράς φυσιγγίων απαιτείται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία προσδιορίζεται επακριβώς ο τύπος και οι ποσότητες των προς αγορά φυσιγγίων, κατά διαμέτρημα, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τις σκοπευτικές του ανάγκες ενός (1) μηνός, προκειμένου περί σκοπευτών, και τριών (3) μηνών προκειμένου περί Σωματείων ή άλλου φορέα. Για την πιστοποίηση των εν λόγω αναγκών υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του οικείου Σωματείου ή Φορέα, προκειμένου περί σκοπευτών και της οικείας Ομοσπονδίας, προκειμένου περί Σωματείων ή Φορέων. Επιπλέον, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για το ποσό από τα αγορασθέντα φυσίγγια, βάσει της προηγούμενης άδειας αγοράς αυτών, αναλώθηκαν και σε ποιες δραστηριότητες. Αν κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων προκύψουν έκτακτες σκοπευτικές ανάγκες, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση και η αντίστοιχη, κατά περίπτωση βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση.

Η άδεια αγοράς φυσιγγίων ισχύει για τρεις (3) μήνες και εκδίδεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα, με μέριμνα του ενδιαφερομένου, παραδίδεται στον έμπορο από τον οποίο προμηθεύεται τα φυσίγγια, Αν γίνει τμηματική αγορά των φυσιγγίων, ο έμπορος αναγράφει επί του πρωτοτύπου της άδειας κατοχής του ενδιαφερομένου και του τηρουμένου από αυτού αντιγράφου, την ημερομηνία πώλησης τον τύπο των φυσιγγίων, τις αγορασθείσες ποσότητες φυσιγγίων κατά διαμέτρημα και υπογράφει θέτοντας και την σφραγίδα του.

Απαγορεύεται απολύτως η αγορά φυσιγγίων διαφορετικού τύπου και διαμετρήματος από αυτόν που αναγράφεται επί της σχετικής άδειας αγοράς και κατοχής.

10. Η άδεια κατοχής ή αγοράς φυσιγγίων επέχει και θέση άδειας μεταφοράς αυτών από το κατάστημα του εμπόρου στο χώρο φύλαξης τους ή στο σκοπευτήριο όπου ο σκοπευτής αθλείται η συμμετέχει σε αγώνες.

11. Επιτρέπεται στα σωματεία να διαθέτουν στα μέλη τους δωρεάν ή επί πληρωμή, φυσίγγια σκοποβολής μόνον εντός των χώρων των σκοπευτηρίων κατάλληλα για τα όπλα που κατέχουν, αποκλειστικά και μόνον για προπονήσεις και αγώνες, τα τυχόν δε μη αναλωθέντα επιστρέφονται υποχρεωτικά στο σωματείο.

Ειδικότερα είναι δυνατή η διάθεση:

1. Από την οικεία Ομοσπονδία προς τα σωματεία μέλη της καθώς επίσης και στους σκοπευτές αυτών κατόχους σε ισχύ δελτίου σκοπευτή

2. από τα σωματεία προς τα αθλούμενα μέλη τους κατόχους σε ισχύ δελτίου σκοπευτή.

3. Από διοργανωτές επισήμων αγώνων σκοποβολής δωρεάν ή επί πληρωμή φυσιγγίων σκοποβολής τα οποία είναι απαραίτητα σε όσους από τους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν τα ανάλογα φυσίγγια για να λάβουν μέρος στους αγώνες.

Απαγορεύεται η αγοραπωλησία φυσιγγίων μεταξύ σκοπευτών.