Orizontio720X90

Cesky Fousek Τα σκυλιά του βασιλιά Καρόλου

Canis Bohemicus,

οι γεννήτορες των ευρωπαϊκών σκηρότριχων δεικτών

Η ιστορία του Cesky Fousek ξεκινά γύρω στον μεσαίωνα στο βασίλειο της Βοημίας, στην σημερινή περιοχή της Τσεχίας. Υπάρχουν διάφορα άρθρα και δημοσιεύσεις για το Cesky Fousek όμως αρκετά από τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτές τις δημοσιεύσεις σχετικά με την ιστορία του δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένα, αν και πιθανότατα είναι αληθινά.

Θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο Cesky Fousek από τους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1918). Τα σκυλιά ύδατος Βοημίας, όπως τότε αποκαλούνταν, υπήρξαν στην Βοημία από την εποχή του βασιλιά της Βοημίας και αυτοκράτορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Καρόλου IV (1316-1378). Αυτό σημαίνει ότι η φυλή είναι παλαιότερη ακόμα και από τη ξακουστή γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα, η οποία χρονολογεί από εκείνη την περίοδο.

Ο Vilem Zajic, ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός του τότε νέου αυτοκράτορα Καρόλου, έγραψε σε μια επιστολή η οποία βρέθηκε στα αρχεία του κάστρου Karlstejn και στην οποία ανέφερε: "Το 1348, ο αυτοκράτορας Κάρολος IV έδωσε ως δώρο στον Markgraaf Ludwig von Brandenburg ορισμένα ικανότατα κυνηγετικά σκυλιά αποκαλούμενα Canis Bohemicus"

Όπως αποκαλύπτεται από αυτή την επιστολή του Vilem Zajic αλλά και από διάφορα άλλα έγγραφα της τότε εποχής, στους χρόνους του αυτοκράτορα Κάρόλου IV, αλλά και αργότερα, αυτά τα Canis Bohemicus, ή σκληρότριχος δείκτης της Βοημίας, χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο κυνήγι λόγω της ταχύτητας, της αντοχής, της δύναμης και της οξύτητάς του.

Τα σκυλιά αυτά ήταν εύκολο να εκπαιδευθούν για το κυνήγι και λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων τους, το Canis Bohemicus έγινε ένα από τα πλέον δημοφιλή κυνηγετικά σκυλιά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτή την εποχή δεν υπήρξε κανένα άλλο σκηρότριχο κυνηγετικό σκυλί στην Ευρώπη, έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Canis Bohemicus, που αργότερα ονομάστηκε Cesky Fousek, χρησιμοποιήθηκε στην αναπαραγωγή των ευρωπαϊκών σκηρότριχων δεικτών και ίσως να είναι ο δημιουργός αυτής της κυνοειδούς οικογένειας.

Στην πραγματεία του "Ο τέλειος κυνηγός" (1724), ο Fleming περιγράφει αυτό το σκληρότριχο σκυλί ύδατος της Βοημίας και αναφέρει ότι χρησιμοποιούνταν για το κυνήγι στους βαλτούς, λόγω του κατάλληλου τριχώματος τους.

Ο Fuchs επίσης αναφέρει σε διατριβή του, ότι ένας γερμανός κτηνοτρόφος ο Hanus z Kadichu ήταν απόλυτα πεπεισμένος ότι τα ευρωπαϊκά σκληρότριχα σκυλιά δημιουργήθηκαν στη Βοημία. Παρόλα αυτά αναφέρει και την άποψη ορισμένων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι σκληρότριχοι δείκτες προέρχονται από τα ρώσικα ορεσίβια σκυλιά του Καύκασου.

Η σύγχρονη ιστορία Cesky Fousek αρχίζει στο τέλος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Και αρχίζει πολύ δυσάρεστα, γιατί λόγω των δύσκολων αυτών χρόνων του πολέμου, το Cesky Fousek άγγιξε σχεδόν την πλήρη εξαφάνιση. Όσα ζώα της φυλής κατάφεραν να συντηρηθούν αυτά τα δύσκολα χρόνια και ήταν κατάλληλα για αναπαραγωγή, βρίσκονταν διασκορπισμένα σε όλη τη νέα Τσεχοσλοβάκικη Δημοκρατία (1918). Για να διασωθεί τη φυλή, δημιουργήθηκε το 1924 η Ένωση σκληρότριχου δείκτη Cesky Fousek και το 1931 καταρτίστηκαν τα πρώτα Πρότυπα φυλής.

Σε μια αρκετά σύντομη χρονική περίοδο, χάριν στον ενθουσιασμό και τη μεγάλη προσπάθεια των εκτροφέων, η φυλή άρχισε να επανακάμπτει. Ξεκίνησε τότε μια εξαιρετικά υψηλών στάνταρτ επιλεκτική επιλογή των ζώων αναπαραγωγής.

Την άνοιξη κάθε έτους, τα κυνηγετικά χαρακτηριστικά κάθε νέου σκυλιού εξετάζονταν. Η ποιότητα των απογόνων χρησιμοποιήθηκε επίσης και για να ελεγχθούν και οι αναπαραγωγικές ικανότητες των γεννητόρων. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, ήταν μόνο εκείνα τα σκυλιά που πληρούσαν τις ακριβείς απαιτήσεις, και περνούσαν επιτυχώς τις διάφορες κυνηγετικές δοκιμασίες, να χρησιμοποιηθούν στην αναπαραγωγή.

Εκείνη την περίοδο η επιλογή ήταν πολύ σημαντική και η αξιολογήσεις για τα ζώα αναπαραγωγής εξαιρετικά αυστηρές. Όλες οι αξιολογήσεις και οι σημειώσεις για τα σκυλιά αναπαραγωγής σημειώνονταν προσεκτικά σε έναν γενεαλογικό κατάλογο. Αυτό το διάστημα και ως και το 1958, σκληρότριχοι δείκτες και άλλων φυλών, κυρίως Γερμανικού σκληρότριχου δείκτη (Ντράτχααρ), χρησιμοποιήθηκαν στην αναπαραγωγή για να ενισχύσουν και να «καθαρίσουν» τις κυνηγετικές ικανότητες του Cesky Fousek. Έτσι, όταν πλέον υπήρξαν αρκετές γραμμές αναπαραγωγής (οκτώ τον αριθμό), καταρτίστηκαν τα πρότυπα για το Cesky Fousek. Αυτά τα πρότυπα εγκρίθηκαν από το F.C.I. το 1958.

Σήμερα το Cesky Fousek βρίσκετε στην δεύτερη θέση σκύλων που χρησιμοποιούνται για κυνήγι στη Τσεχία και Σλοβακία και η δυναμική του στην χώρες αυτές είναι αρκετά ανοδική.