Orizontio720X90

Συνθήκη Ραμσάρ


Ν.Δ.191/74 (ΦΕΚ 350 Α') : Περί κυρώσεως της εν Ραμσάιρ του Ιράν κατά την 2αν Φεβρ. 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των Διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων 

'Αρθρο 5:
Τα συμβαλλόμενα μέρη θέλουσιν ανταλλάσει απόψεις επί της εκπληρώσεως των εκ της συμφωνίας απορρεουσών υποχρεώσεων αυτών, ιδία εν περιπτώσει υγροτόπου εκτεινομένου εις το έδαφος πλειόνων του ενός συμβαλλομένων ή εν περιπτώσει καθ'ην υδρογραφική τις λεκάνη ανήκει εις πλείονας συμβαλλομένους. Τα συμβαλλόμενα μέρη θέλουσι συγχρόνως μεριμνήσει διά τον συντονισμό και δραστηρίαν υποστήριξιν της παρούσης και μελλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας αλλήλων, εν σχέσει προς την διατήρησιν των υγροτόπων της χλωρίδος και της πανίδος αυτών. 


'Αρθρο 6:
"1.  Ιδρύεται Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών με σκοπό την επισκόπηση και την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Το Γραφείο που αναφέρεται στο άρθρ.8 παρ.1 θα συγκαλεί τακτικές συνόδους της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών ετών, εκτός αν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, και έκτακτες συνόδους, μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των Συμβαλλόμενων Μερών. Κάθε τακτική σύνοδος της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών θα αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο της επόμενης τακτικής συνόδου" (αντικ. ως άνω από την παρ.1 άρθρου πρώτου Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84 Α'). Κατά δε το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου οι διατάξεις της άνω παρ., θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρ.10β της Σύμβασης).
2.   "Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών θα έχει αρμοδιότητα όπως," (αντικ. η μέσα σε " " φράση από την παρ.2 άρθρου πρώτου Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84 Α').
Κατά δε το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου η διάταξη της άνω παρ., θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρ.10β της Σύμβασης).
α)   συζητώσι περί της εφαρμογής της συμφωνίας, β)   διαβουλεύωνται επί των προσενεκτέων εις τον Πίνακα προσθηκών και μετατροπών, γ)   εξετάζωσι πληροφορίας παρεχομένας εις εκτέλεσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 3 επί μεταβολών των οικολογικών χαρακτηριστικών των εις τον Πίνακα καταχωρημένων υγροτόπων, δ)   προβαίνουν εις συστάσεις, γενικού ή ειδικού χαρακτήρος, προς τα συμβαλλόμενα μέρη επί της συντηρήσεως, διαχειρίσεως και ορθολογικής εκμεταλλεύσεως των υγροτόπων, της χλωρίδος και πανίδος αυτών, ε)   αιτώνται παρά των αρμοδίων διεθνών οργανισμών την σύνταξιν εκθέσεων και στατιστικών επί θεμάτων διεθνούς στοιχειώδους χαρακτήρος, αφορώντων εις τους υγροτόπους. "στ) Παίρνει κάθε άλλο μέτρο για την προώθηση της λειτουργίας της Σύμβασης" (προστέθηκε από την παρ.3 άρθρου πρώτου Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84 Α'). Κατά δε το άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου οι διατάξεις της άνω περιπτ.στ, θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρ.10β της Σύμβασης).
3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη θέλουσιν εξασφαλίσει την προς τους παντός επιπέδου αρμοδίους διά την διαχείρισιν των υγροτόπων ανακοίνωσιν των συστάσεων των εν λόγω διασκέψεων επί της συντηρήσεως, διαχειρίσεως και ορθολογικής εκμεταλλεύσεως των υγροτόπων και της χλωρίδος και πανίδος αυτών, προκειμένου να έχωσιν ούτοι ταύτας υπ'όψιν.
"4.  Η Διάσκεψη τω Συμβαλλομένων Μερών θα υιοθετεί κανόνες διαδικασίας για καθεμιά από τις συνόδους της" (προστέθηκε η παρ.4 από την παρ.4 άρθρου μόνου Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84 Α').
Κατά δε το άρθρο δεύτερο του άνω Νόμου οι διατάξεις της άνω παρ.4, θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρ.10β της Σύμβασης).
"5.  Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα καταρτίσει και θα διατηρεί υπό παρακολούθηση τον οικονομικό κανονισμό της Σύμβασης. Σε καθεμία από τις τακτικές συνόδους της η Διάσκεψη θα ψηφίζει τον προϋπολογισμό για την επόμενη οικονομική περίοδο με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Μερών.
6.   Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό σύμφωνα με μια διαβάθμιση συνεισφορών που υιοθετείται ομόφωνα από τα παρόντα και ψηφίζοντα Συμβαλλόμενα Μέρη σε μια τακτική σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών" (οι παρ.5 και 6 προστέθηκαν από την παρ.5 άρθρου πρώτου Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84 Α'). Κατά δε το άρθρο δεύτερο του άνω Νόμου οι διατάξεις της άνω παρ.5 και 6, θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρ.10β της Σύμβασης).