Orizontio720X90

Συνθήκη Ραμσάρ αρθ’ 7-8

Ν.Δ.191/74 (ΦΕΚ 350 Α') : Περί κυρώσεως της εν Ραμσάιρ του Ιράν κατά την 2αν Φεβρ. 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των Διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων

'Αρθρο 7:

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα έδει όπως εκπροσωπώνται εις τας εν λόγω διασκέψεις υπό προσώπων εχόντων την ιδιότητα εμπειρογνώμονος επί των υγροτόπων ή των υδροβίων πτηνών, λόγω γνώσεων και πείρας, αποκτηθεισών εν τη ασκήσει επιστημονικού ή διοικητικού ή ετέρου προσήκοντος λειτουργήματος.

"2. 'Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος εκπροσωπούμενο στη Διάσκεψη διαθέτει μια ψήφο, ενώ οι συστάσει και οι αποφάσεις υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Μερών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση" (αντικ. ως άνω από το άρθρο πρώτο Ν.1950/91 (ΦΕΚ 84 Α'). Κατά δε το άρθρο δεύτερο του άνω Νόμου οι διατάξεις της άνω παρ.2, θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το άρθρ.10β της Σύμβασης).

'Αρθρο 8:

1. Η Διεθνής 'Ενωσις διά την Προστασία της Φύσεως και των Φυσικών Πόρων θέλει αναλάβει τα χρέη μονίμου Γραφείου εις το πλαίσιον της παρούσης συμφωνίας, μέχρις ου ετέρα οργάνωσις ή Κυβέρνησις τις υποδειχθή προς τούτο παρά της εκ δύο τρίτων πλειοψηφίας απάντων των συμβαλλομένων μερών.

2. Το μόνιμον Γραφείον οφείλει ιδία

α) να συμβάλη εις την σύγκλησιν και οργάνωσιν των περί ων το άρθρον 6 διασκέψεων.

β) να φυλάττη τον Πίνακα υγροτόπων διεθνούς ενδιαφέροντος και να δέχηται τας παρά των συμβαλλομένων μερών παρεχομένας βάσει της παρ.5 του άρθρου 2 πληροφορίας επί πάσης προσθήκης, επεκτάσεως, απαλείψεως ή ελαττώσεως των εις τον Πίνακα εγγεγραμμένων υγροτόπων.

γ) να δέχηται παρά των συμβαλλομένων μερών τας υπό της παρ.2 του άρθρου 3 προβλεπομένας πληροφορίας επί πάσης μεταβολής των οικολογικών χαρακτηριστικών των εις τον Πίνακα εγγεγραμμένων υγροτόπων.

δ) να ανακοινοί προς άπαντας τα συμβαλλόμενα μέρη πάσαν μεταβολήν του Πίνακος ή πάσαν μεταβολήν των χαρακτηριστικών των εις αυτόν εγγεγραμμένων υγροτόπων και να λαμβάνη τα δέοντα μέτρα προκειμένου αι μεταβολαί αύται να συζητηθώσιν εις την προσεχή διάσκεψιν.

ε) να γνωστοποιή εις το ενδιαφερόμενον συμβαλλόμενον μέρος τα συστάσεις των διασκέψεων εν σχέσει προς τας εν λόγω μεταβολάς του Πίνακος ή τας μεταβολάς των χαρακτηριστικών των υγροτόπων.