Orizontio720X90

2010, έτος Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Η FACE ανακοίνωσε

2010, έτος Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Το έτος 2010 αρχίζει στις Βρυξέλλες με μια νέα Επιτροπή της ΕΕ. και η νέα εστίαση, σε όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει μια αναγνώριση της αδυναμίας να σταματήσει τη συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας. Αυτό που ειπώθηκε είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός και παρά τη συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας ένα σημαντικό ποσό της διατήρησης της φύσης λαμβάνει χώρα.

Το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού τοπίου αυτό συνεπάγεται την διατήρηση των κυνηγών που εργάζονται με άλλους ενδιαφερόμενους για τη διατήρηση της φύσης. Κυνηγοί στην προστασία της φύσης δεν είναι μόνο για να κυνηγήσουν, αλλά λόγω της βαθιά ριζωμένης σύνδεσή τους με πάθος και για τη φύση. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε πάνω απ 'όλα είναι η πολυπλοκότητα της φύσης? Τις λύσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι απλό. Το θέμα του μολύβδου πυρομαχικών είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα. Σε αυτή τη συζήτηση, και προκειμένου να λάβουν τα δέοντα μέτρα η FACE θα συναντηθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα εξετάσει όλες τις πτυχές για να εξασφαλίσει ουσιαστική δράση. Το πρώτο μέρος αυτής θα είναι να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και να τα κοινοποίηση στις προεδρίες των κυνηγετικών οργανώσεων για να έχουν μια ισορροπημένη συζήτηση. Όλες οι λύσεις θα πρέπει να βασίζονται στις αξιολογήσεις κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Το κύριο θέμα του 2010 θα είναι, ωστόσο το Διεθνές Έτος της βιοποικιλότητας.

Βελτίωση των γνώσεων των ειδών θηραμάτων στην Ε.Ε. Μια συντονισμένη συλλογή στατιστικών στοιχείων από το κυνήγι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της Ε.Ε, της φύσης και της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα από ένα συνέδριο που διοργάνωσε η σουηδική University of Agricultural Sciences (SLU), στις 15 και 16 του Δεκέμβρη, σε συνεργασία με τη σουηδική προεδρία της Ε.Ε. (φθινόπωρο 2009), η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης κυνηγίου. Το συνέδριο με θέμα «η παροχή μιας βάσης γνώσεων για το αειφόρο κυνήγι και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας - Εξορθολογισμός των στατιστικών κάρπωσης κυνηγιού στην Ε.Ε» που πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα, Σουηδία, συμμετείχαν περίπου 40 εκπρόσωποι των οργανώσεων, ερευνητές και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγιναν προτάσεις για περαιτέρω δράση και παροχή νέων φορέων χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαχείριση των θηρεύσιμων ειδών σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η οργάνωση της εκδήλωσης μοιράστηκε μεταξύ SLU, η Σουηδική Ένωση για το κυνήγι και την άγρια ζωή και Διαχείρισης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές και διεθνείς οργανισμούς.

«Υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για πληροφορίες σχετικά με το κυνήγι και πώς το κυνήγι διεξάγεται.

Ο κος Torsten Mörner, Πρόεδρος της σουηδικής Hunters Association είπε. Έχουμε μια μακρά παράδοση της συλλογής στατιστικών στοιχείων κάρπωσης που παρέχουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις τάσεις και τους πληθυσμούς άγριων ζώων".

Μια έκθεση των συμπερασμάτων του συνεδρίου, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, θα τονίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα για την παρακολούθηση των θηραμάτων πρέπει να βασίζεται σε εν εξελίξει εθνικών ή περιφερειακών κυνηγετικών συλλόγων βασισμένα σε δεδομένα των κυνηγών.

Το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, το οποίο προωθεί τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων κάρπωσης, διοικείται σήμερα από το πρόσωπο και τα κράτη Συλλόγων της FACE.

Το έργο αυτό ήταν το επίκεντρο πολλών συζητήσεων και θεωρείται ως προτεραιότητα για δράση, τόσο για να ικανοποιήσει της ζήτησης για τέτοιου είδους πληροφορίες αλλά και να εξασφαλίζεται η οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα του κυνηγιού.

Εμείς ας ελπίσουμε ότι θα ενημερωθούμε σύντομα για τις εξελίξεις που τρέχουν εντός Ε.Ε. εκτός και αν η Ελλάδα ανήκει κάπου αλλού, και καλό θα ήταν όταν γίνονται τόσο σημαντικές συναντήσεις να ενημερώνει και κάποιος τα MME.

Εν αναμονή

Βαρνάβα Μαίρη