Orizontio720X90

Θέσης του Σ.Ε.Σ.Κ.Φ. επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υ.Π.Ε.Κ.ΑΘέσης του Σ.Ε.Σ.Κ.Φ. επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: ''Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού'', το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Σύλλογος Ελλήνων Συνειδητοποιημένων Κυνηγών Φυσιολατρών.
Έδρα : Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου :
www.seskf.com
e-mail Συλλόγου: seskf2009@gmail.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας : Κρανίτης Ιωάννης 6947741610 Σαφής Βασίλειος 6972020971.
Ρέντης 28 / 04 / 2010 Αρ. Πρωτοκόλλου: 38/10


Κύριοι και κυρίες αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ .
Με μεγάλη μας σκέψη αλλά και ανησυχία διαβάζουμε τη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος <<Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού>> σε μερικά μας βρίσκετε απολύτως σύμφωνους και εντασσόμαστε στο πλευρό σας αλλά σε κάποια αλλά έχουμε τις αντιρρήσεις μας τις οποίες τεκμηριώνουμε όχι με δικό μας γνώμονα αλλά με τις αποφάσεις της Ε.Ε. καθώς και τους νόμους του Ελληνικού κράτους . Συγκεκριμένα για το ( Άρθρο 1 - Σκοπός),( Άρθρο 2 – Περιοχή προστασίας ) & ( Άρθρο 7 παράγραφος 3 ) που αναφέρετε (Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η θήρα.) Σας αναφέρουμε πως δεν υπάρχει βάσιμο σκεπτικό και ανάγκη για ένταξη της ευρύτερης περιοχής στη συνθήκης ΝΑTURA 2000 και το τεκμηριώνουμε ως εξής : Η κοινοτική οδηγία για τη συνθήκη ΝΑTURA 2000 (79/409/ΕΟΚ ) και (92/43/ ΕΟΚ ) και συγκεκριμένα στο Άρθρο23 και στη παράγραφο (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ) Στάδιο 1 με υποπαραγράφους ( Α / α, β, γ, δ. - Β/ α, β, γ, δ. - Γ - Δ . ) & Στάδιο 2 με υποπαραγράφους ( 1- 2 / α, β, γ, δ, ε.) γιατί δεν πληρεί τις άνωθεν προδιαγραφές. Τώρα για την απαγόρευση της άσκησης θήρας σας υπενθυμίζουμε της διατάξεις και τους νόμους της συνθήκης ΝΑTURA 2000 (79/409/ΕΟΚ ) και (92/43/ΕΟΚ ) Ιδιαίτερα σε συνέδριο που έγινε στο Βath της Βρετανίας το 1998 με τίτλο: "ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 άνθρωποι - μια συνεργασία". Στο πλαίσιο για τη θήρα αναφέρει πώς Η θήρα αναγνωρίζεται ως νόμιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409 και 92/43 οπότε εξ' αρχής δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της από τις περιοχές του Δικτύου "ΝΑTURA 2000". Εντούτοις, η θήρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται ότι η αειφορική θήρα πρέπει να θεωρείται ως μία πιθανή διαχειριστική επιλογή για τη διατήρηση της φύσης. Και Ειδικότερα: Α/. Είναι απαραίτητο κατά το σχεδιασμό και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων να μετέχουν οι χρήστες (κυνηγοί, ιδιοκτήτες γης και τοπικές αρχές), να λαμβάνεται υπόψη η γνώση των ντόπιων για την περιοχή τους και να γίνει σαφές ότι χωρίς την αποδοχή και κατανόηση του διαχειριστικού σχεδίου σε τοπικό επίπεδο, η αποτυχία είναι πιθανή. Β/. Οι κυνηγοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των νέων σχεδίων διαχείρισης. Απ' ότι λοιπόν βλέπουμε όχι μόνο δεν απαγορεύει το κυνήγι αλλά παροτρύνει να εξασκείται η θήρα για τη σωστή διατήρηση της πανίδας τον περιοχών αυτών. Τώρα ας πάρουμε τις περιοχές του όρους Υμηττού με τη σειρά . Από τη μεριά που έχει πρόσβαση η Αθήνα και μιλάμε για περιοχή Καρέα, Βύρωνα Καισαριανή, Παπάγου, Γουδί, Γλυκά νερά, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ζωγράφου. Βούλα και ένα κομμάτι της Βουλιαγμένης έχουν ενταχθεί στη συνθήκη ΝΑTURA 2000 που κατά παράβαση της συνθήκης έχει απαγορευτεί η άσκηση θήρας, όντως κάποτε υπήρχε δασική έκταση μετά όμως από επανειλημμένες καταπατήσεις, αυθαίρετη υλοτόμηση και τις καλοκαιρινές φωτιές που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται όσοι ασκούν την άδεια θήρας, λόγω που εκεί απαγορεύεται η θήρα, αλλά άλλοι παράγοντες έξω από την άσκηση θήρας, έχει πάψει πλέον να υφίσταται το δάσος. Εάν κοιτάξουμε όμως σε παλαιούς πολεοδομικούς χάρτες των περιοχών αυτών και μην ανατρέξουμε πολύ παλαιά αλλά πριν δυο έτη θα δούμε πως γίνεται αυθαίρετη αλλά ( νόμιμη ) ανέργεση πολυτελών οικιών μέσα σε δασική περιοχή που μάλιστα απαγορεύεται η θήρα.. Άρα για της περιοχές αυτές είμαστε απολύτως σύμφωνοι να συνεχισθεί η απαγόρευση της θήρας και να ενταχτούν οι περιοχές στο στάδιο <<Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)>> της συνθήκης ΝΑTURA 2000 καθώς και να κατεδαφιστούν όλα τα αυθαίρετα ( νόμιμα) κτίσματα των (10) δέκα τουλάχιστον ετών και τη θέση τους να φυτέψουμε όλοι μαζί δένδρα . Τώρα για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός συνθήκης ΝΑTURA 2000 ( Λεοντάρι, Παιανία, Κορωπί, και Βάρη ) και με βάση του Ελληνικού Νόμου αλλά και της Ε.Ε. ασκείται η θήρα μεχρι σήμερα δεν βρίσκουμε κανένα απαραίτητο λόγο να ενταχτούν στη συνθήκη ΝΑTURA 2000 και με βάση το Ελληνικό σκεπτικό να απαγορευτεί η άσκηση θήρας παρακάμπτοντας όλους τους άνωθεν Νόμους και διατάξεις της Ε.Ε. Από τις ήδη επιτρεπόμενες περιοχές αυτές καμία περιοχή δεν υπόκειται στις ζώνες άσκησης θήρας κοινώς δεν ανοίγει το κυνήγι στις 20 Αυγούστου αλλά στις 15 του Σεπτέμβρη . Στης περιοχές αυτές που χαρακτηρίζεται μείζων οικολογικής σημασίας για τη πανίδα και τη χλωρίδα του νομού Αττικής σας πληροφορούμαι πως εκτός από φρύγανα βάτους και σε μερικά σημεία θυμάρι δεν υπάρχει κάτι άλλο . Τα πτηνά που θηρέβονται στις περιοχές αυτές είναι αποδημητικά τα οποία έχουν αποδημήσει από την χώρα μας αν όχι πριν της 15 του Σεπτέμβρη που αρχίζει η κυνηγετική περίοδος στις περιοχές αυτές ή το πολύ να έχουν φύγει μεχρι της 25 του Σεπτέμβρη. Οι κυνηγοί που καταφεύγουν στις περιοχές αυτές είναι ως επί το πλείστον στην πλειοψηφία τους κυνηγοί που ασκούν το δικαίωμα της θήρας του λαγού που οι μέρες θήρευσης είναι πολύ περιορισμένες με βάση το Δασικό νόμο, που όχι μόνο όχληση δεν κάνουν αλλά και η χρήση φυσιγγίων είναι πολύ περιορισμένη διότι το ζητάει επιτακτικά το είδος του κυνηγίου αυτού. Οι ιδιωτικές μελέτες από επιστήμονες που αναφέρουν οι Μ.Κ.Ο. για το όρος του Υμηττού και αναφέρουν τα σπάνια είδη της χλωρίδας είναι μελέτες για το ήδη απαγορευμένο κομμάτι του όρους που δυστυχώς όντως αρχίζουν να εξαφανίζονται λόγω της αυθαίρετης δόμησης και καταπάτησης που υφίσταται ο Υμηττός και όχι από την άσκηση θήρας που ούτως ή αλλιώς κατά παράβαση απαγορεύεται. Εάν θέλετε όντως να προστατέψετε μια περιοχή με οικολογική σημασία για την πανίδα και τη χλωρίδα της Αττικής καθώς και την αρχαιολογική σημασία της περιοχής που χάνετε στο βάθος τον αιώνων είναι η λίμνη των Ρειτών (Λίμνη Κουμουνδούρου) που από το 1974 είναι κηρυγμένος ιστορικός τόπος και κάθε μέρα ρυπαίνετε και περισσότερο κάντε λοιπόν κάτι για ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Με εκτίμηση,
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Πρόεδρος : Κρανίτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος : Νούτσος Νικόλαος
Γ. Γραμματέας : Κατσιγιάννης Βασίλειος