Orizontio720X90

Jagdschein


Το Γερμανικό δίπλωμα κυνηγίου
Οι εξετάσεις- οι απαιτήσεις και οι διατάξεις
για να μπορείς να ονομάζεσαι κυνηγός στην Γερμανία

Αγαπητοί μας φίλοι Στο σημερινό άρθρο του φίλου μας Γιώργου Καραμήτρου, δημοσιεύουμε τον τρόπο απόκτησης κυνηγετικού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Γερμανία. Μια χώρα με μεγάλη παράδοση στα όπλα, το κυνήγι και την κυνοφιλία. Διαβάζοντας το θα έχετε την ευκαιρία να συγκρίνετε τις Γερμανικές απαιτήσεις για την απόκτησης κυνηγετικού διπλώματος (άδειας κυνηγίου), με τις ελλιπέστατες ως και ανύπαρκτες δικές μας εξετάσεις.
Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί για το περιβόητο θέμα της κυνηγετικής παιδείας, στην οποία επιρρίπτουμε όλες μας τις αδυναμίες. Καιρός είναι λοιπόν οι κυνηγετικές μας οργανώσεις να κάνουν κάτι για αυτό.
Γράφει ο Γιώργος Καραμήτρος

Για να αποκτήσει κάνεις στην Γερμανία το απαραίτητο για το κυνήγι δίπλωμα (Jagdschein), πρέπει να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις οι οποίες είναι καθορισμένες από το ομοσπονδιακό κυνηγητικό νόμο και απαιτούν από τους εξεταζόμενους γνώσεις στους ακόλουθους τομείς:
Βιολογία αγρίων ζωών, οικολογία, δασολογία και αγρολογία, οπλοπραγματογνωσία, και πλήρη γνώση των νόμων περί όπλων (Waffenrecht) και κυνηγίου (Jagdrecht).
Σε ορισμένα δε κρατίδια ο τοπικός κυνηγητικός νόμος απαιτεί σεμινάριο 1 χρόνου ή μικρότερης περιόδου αλλά πιο εντατικό
Ένα μέρος των εξετάσεων γίνεται προφορικά, ένα μέρος γραπτά και ένα μέρος προφορικά και πρακτικά.
Θα πρέπει δε να τονίσουμε ότι, το πως είναι δομημένες οι εξετάσεις ρυθμίζετε από τους κυνηγετικούς νόμους του κάθε κρατιδίου.
Στο σκέλος των γραπτών ερωτήσεων μαζί με τις ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (multiple-choice), μπορεί να υπάρξουν και ερωτήσεις που απαιτούν κάποια μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ο εξεταζόμενος για να προετοιμαστεί κατάλληλα θα πρέπει να εφοδιαστεί η με το βιβλίο του Blase ´´Die Jägerprüfung´´ των 839 σελίδων ή να αγοράσει για κάθε τομέα και το ανάλογο βιβλίο.
Έπειτα υπάρχει και η σκοπευτική εξέταση. Πριν φθάσουμε στην σκοπευτική εξέταση προϋπόθεση είναι εξάσκηση με τα κυνηγητικά όπλα, αλλά και τα όπλα χειρός (πυροβόλα όπλα γροθιάς η παλάμης =Faustfeuerwaffen) με βολή τουλάχιστον κατά 150 πήλινων στόχων με λειόκαννο κυν. όπλο και 10 βολές με περίστροφο και 10 βολές με πιστόλι.

Σε κάθε σκοπευτική εξέταση, ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει την ευκαιρία άνετου χειρισμό των κυνηγητικών όπλων και πυροβόλων όπλων, άλλα και τη γνώση για τους κανονισμούς ασφάλειας τους. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες από τις σκοπευτικές εξετάσεις:
1).Βολή με ραβδωτό κυνηγητικό όπλο με επιτρεπόμενα διαμετρήματα για θηράματα με οπλές (με οπτικές βοήθειες όλων των μεγεθύνσεων).
Α).5 βολές σε στόχο που απεικονίζει ζαρκάδι καθιστός με ακουμπισμένο το όπλο από τα 100 μέτρα.
Β).5 βολές σε κινητό στόχο-θήραμα που περνά στα 50 με 60 μέτρα από μπροστά σε όρθια κυνηγητική θέση σκόπευσης.
Γ).10 βολές με λειόκαννο όπλο από απόσταση των 35 μέτρων σε κινητούς στόχους π.χ. λαγούς που περνούν από μπροστά του.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις στην σκόπευση με ραβδωτά και λειόκαννα είναι όταν έχουμε τα έξης αποτελέσματα:
Στην σκόπευση με τα ραβδωτά, 5 επιτυχείς βολές και 5 επιτυχείς με τα λειόκαννα
Ως επιτυχή βολή μετράει το 10 έως και το 8αρι στο σταθερό στόχο ζαρκάδι στη βολή καθιστός στα 100μετρα. Και επιτυχή βολή στο κινούμενο στόχο μετράει όλη η επιφάνεια του στόχου. Στις βολές με λειόκαννα πρέπει να πέσουν οι στόχοι που προσομοιάζουν τον λαγό. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις ασφαλούς χειρισμού του όπλου αποκλείεσαι απευθείας όσο καλός σκοπευτής και να είσαι.
Τέλος το τρίτο μέρος των εξετάσεων που όπως είπαμε είναι η πρακτική-προφορική (Reviergang) territorial walk, περιπατάς με τους εξεταστές σου σε έναν κυνηγητικό τομέα και κατά την διάρκεια αυτού του περιπάτου γίνονται ερωτήσεις πάνω σε διάφορες κυνηγητικές καταστάσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να έρχονται από όλους τους προαναφερόμενους τομείς.

Εάν περάσεις και αυτές τις εξετάσεις, τότε γίνεσαι κάτοχος του λεγόμενου πράσινου απολυτήριου ´´Grünes Abitur´´, λόγω των φαιοπράσινων στολών των κυνηγών αλλά και της τεραστίας ύλης που είναι απαραίτητη για τις εξετάσεις και έχοντας πλέον γνώσεις όχι μόνο κυνηγετικές αλλά και τις απαραίτητες δασοπονικές και κτηνιατρικές.
Πίνακας εξεταστικών απαιτήσεων ανά κρατίδιο στην Γερμανία
Εδώ βάλε τους πίνακες που υπάρχουν στο αρχείο με όνομα
Regelungen fur die Jagerprufung in Deutschland