Orizontio720X90

Μια σοβαρή προσπάθεια για την ανάπτυξη της θήρας ξεκίνησε πολλά χρόνια αργότερα, το 1969, με τη δημιουργία του Κεφαλαίου Θήρας και την πρόσληψη θηροφυ

Τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα το νέο τεύχος της ετήσιας έκδοσης ΠΑΝΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί θήρας. Αρκετά τεύχη ήδη διανεμήθηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (29/5/2011).
Η ετήσια έκδοση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης «ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί θήρας», κυκλοφορεί για 11η συνεχή χρονιά, αποτελώντας ένα ουσιαστικό βήμα για την προβολή θεμάτων προστασίας της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αρθρογραφούν αναλύοντας θέματα που ενδιαφέρουν μια μεγάλη «γκάμα» αναγνωστικού κοινού, από τον ειδικό έως τον πολιτικό και τον απλό πολίτη.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι τίτλοι των άρθρων, που μπορείτε να διαβάσετε στις 204 σελίδες>
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΚΟΜΑΘ, 2310 477129.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αλέξανδρος Γκάσιος, Νίκος Παπαϊωάννου, Γεωργία Μελανίτου, Θωμάς Μπατσέλας, Περικλής Μπίρτσας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Δρ. Παύλος Κωνσταντινίδης

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ Αντώνιος Καμπάς

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αλέξανδρος Γκάσιος

ΝΕΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ Χρήστος Καλαϊτζής, Θεοφάνης Καραμπατζάκης

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή

ΑΘΛΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ; Θεοφάνης Καραμπατζάκης

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος, Β. Μπλιούμης, Α.Σ. Χριστοδούλου, Π.Κ. Μπίρτσας, Κ.Ε. Σκορδάς

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΑΘ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος

ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΟ ΑΠΘ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΚΟΜΑΘ Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΥΝΗΓΟΙ “ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ”; ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π.Κ. Μπίρτσος, Χρήστος Σώκος

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Χρήστος Σώκος

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ; Χρήστος Σώκος

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ Χρήστος Καλαϊτζής

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ή ΟΙΚΟΛΑΓΝΕΙΑ; Κωνσταντίνα Μαλλιάρου

ΤΑ ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε. Κοτσώνας, Μ. Παπακώστα, Χ. Βλάχος

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Π. Μπίρτσας, Χ. Σώκος, Α. Γκάσιος, Ι. Ισαάκ, Χ. Καλαϊτζής, Θ. Καραμπατζάκης, Π. Πλατής

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Πέτρος Πλατής

ΚΟΥΝΟΥΠΟΨΑΡO Κωνσταντίνος Ν. Καλέντζης

ΝΤΟΥΝΕΚΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ Πέτρος Χ. Πλατής

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιάννης Χονδρός, Περικλής Μπίρτσας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΟΜΑΘ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.