Orizontio720X90

Κυνηγών Παιδεία


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ίδρυση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) πριν από σχεδόν δύο χρόνια και η μεταφορά σε αυτό της αρμοδιότητας για τη θήρα σηματοδότησε μεταξύ άλλων την ενίσχυση των αντικυνηγετικών τάσεων στην Ελλάδα και την απόπειρα ενσωμάτωσής τους στα νομοσχέδια που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το κυνήγι.


Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια τα δύο αυτά χρόνια για να διατηρηθεί το κυνήγι αλώβητο, σε πείσμα των αρμόδιων (Υπουργείο, Δασική Υπηρεσία) αλλά και των αναρμόδιων (περιβαλλοντικές ΜΚΟ) φορέων. Απέδειξαν στην πράξη, με αναμφισβήτητες εκθέσεις και μελέτες, πως οι αιτιάσεις των αντικυνηγετικών φορέων δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά και δεν συμβαδίζουν με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ΕΕ αναφέρει ρητά στα σχετικά έγγραφά της πως μέσα από τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων, οι κυνηγοί συμβάλλουν τα μέγιστα στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Εκτιμούμε πως σήμερα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει σημαντικός ρόλος τον οποίο καλείται να παίξει καθένας από εμάς τους κυνηγούς στην προσπάθεια που γίνεται για τη διατήρηση του ελεύθερου παραδοσιακού κυνηγίου στην Ελλάδα. Όλοι εμείς οι κυνηγοί, κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών μας εξορμήσεων και όχι μόνο, καλούμαστε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους παρακάτω τομείς:
 • Καλή γνώση και απαρέγκλιτη τήρηση της θηρευτικής νομοθεσίας.
 • Σεβασμός στα προστατευόμενα (μη θηρεύσιμα) είδη της πανίδας μας.
 • Σεβασμός και υποστήριξη στο έργο των ελεγκτικών αρχών (Θηροφυλακή, Δασική Υπηρεσία).
 • Αμεση καταγγελία κάθε έκνομης πράξης που διαπιστώνουμε στην ύπαιθρο.
 • Σεβασμός στους άγραφους νόμους του κυνηγιού (συμπεριφορά, χειρισμός θηραμάτων κλπ).
 • Σεβασμός στους συναδέλφους μας κυνηγούς καθώς και στην παρουσία και περιουσία τρίτων.
 • Συλλογή των κενών καλύκων και λοιπών απορριμμάτων από την ύπαιθρο.
 • Συνεχή ενημέρωση από τα κυνηγετικά ΜΜΕ και τις ιστοσελίδες.
 • Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Αρτεμις μετά από κάθε έξοδο.
 • Πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας ως προς τα όπλα και τη διαβίωση στην ύπαιθρο.
 • Ενεργός συμμετοχή και στήριξη στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους μας.
 • Διάδοση της κυνηγετικής ηθικής στους νεότερους και σε όσους μας συντροφεύουν στο κυνήγι.
Η ανταπόκρισή μας στα παραπάνω θα συνδράμει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας του Έλληνα κυνηγού στην κοινωνία και θα δώσει στους εκπροσώπους μας τη δύναμη και τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που μας επιφυλάσσει το μέλλον.
Η άγνοια, η αδράνεια, και η λαθροθηρία βλάπτουν σοβαρά το κυνήγι. Ας τις αντιμετωπίσουμε στην πράξη, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί.
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Κυνηγετική Χρονιά, γεμάτη συγκινήσεις και χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα.
Για τον Ωρίωνα
Με εκτίμηση,
O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
ΩΡΙΩΝ - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝΟ Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου
Πηγή: http://www.orion.net.gr/index.php?m=2&c=act/2011/hunters.htm