Orizontio720X90

ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ…..Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Ο Όμιλος Κούρτσχααρ Ελλάδος ιδρύθηκε το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη από μία ομάδα φίλων, που αγαπούσαν αυτή τη φυλή, με σκοπό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει, να αυξήσει, να διαδώσει τη φυλή Κούρτσχααρ σε όλη την Ελλάδα και να ενισχύσει την επιλογή και την εκτροφή της. Πρώτος πρόεδρος του ομίλου ο κ. Γ. Τσαπουρνιάς και ακολούθησαν ο κ. Δ. Κουκούλης, ο κ. ΧΡ. Σινάνης, ο κ Κ Ψωμαδόπουλος, ο κ Π. Σινάνης και σημερινός πρόεδρος ο Γ. Νιάνιος.

Το Κούρτσχααρ σύμφωνα με την F.C.I. κατατάσσεται στην ομάδα 7, σκύλοι δείκτες υποομάδα 1, Ηπειρωτικοί σκύλοι δείκτες χώρα προέλευσης Γερμανία, χρησιμότητα, Κυνηγετικός σκύλος πολλαπλών καθηκόντων. Το Κούρτσχααρ είναι ένας κυνηγετικός σκύλος ευγενής και αρμονικός, η μορφολογία του οποίου εγγυάται δύναμη, αντοχή και ταχύτητα. Χαρακτηριστικά του είναι η υπερήφανη παρουσία, το αρμονικό περίγραμμα, οι σαφείς κεφαλοπροσωπικές γραμμές, το καλό κράτημα ουράς, το σφικτό στιλπνό τρίχωμα και η άνετη αρμονική του κίνηση που δίνει έμφαση στην ευγενή καταγωγή του.

Η κίνηση του πρέπει να είναι συνεχής, κατά το δυνατόν ψηλά από το έδαφος ,ο καλπασμός του, ούτε νευρικός ούτε ορμητικός σαν του πόίντερ αλλά συγκροτημένος, ούτε πολύ ανοικτός σαν του Αγγλικού Σέττερ, αλλά ούτε και κλειστός σαν του Επανιέλ Μρετόν. Η προσέγγιση στο θήραμα γίνετε με σταδιακή μείωση της ταχύτητας του καταλήγοντας σε μια υπέροχη φέρμα σε όρθια στάση, δηλώνοντας για άλλη μια φορά τον υπερήφανο χαρακτήρα του και την κυριαρχία του στο θήραμα.

Ο Όμιλος έχει την κύρια ευθύνη να κατευθύνει τη φυλή μέσω της εκτροφής, σύμφωνα με τη χρησιμότητα που απαιτούν οι εδαφικές και καιρικές συνθήκες της χώρας μας, αλλά και την ιδανική ωφελιμότητα για τους κυνηγούς μας. Στην Ελλάδα το Κούρτσχααρ χρησιμοποιείται από τους κυνηγούς ως επί το πλείστον για όλα τα πτερωτά θηράματα όπως ορτύκια, μπεκάτσες, πέρδικες και θεωρείται ιδανικό για τα νησιά μας, για την εύκολη και ιδανική προσαρμογή του σ’ αυτά τα εδάφη αλλά και για τα υψηλά ένστικτα του για το κυνήγι του Λαγού και των αγριοκούνελων, χωρίς να μειονεκτεί στο κυνήγι των υδροβίων. Επομένως το Κούρτσχααρ είναι ιδανικό για τους κυνηγούς που μπορούν να έχουν ένα σκύλο και τους αρέσει να κυνηγούν όλα τα θηράματα όλο το χρόνο.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο όμιλος διοργανώνει Σεμινάρια προς ενημέρωση αλλά και επιμόρφωση των μελών, επίσης διοργανώνει εκδηλώσεις όπως Εκθέσεις μορφολογίας, αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων και μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις με την αμέριστη βοήθεια των Κριτών, πρέπει να ξεχωρίσει τα καλύτερα σκυλιά της φυλής και να τα προτείνει για γεννήτορες. Τα τελευταία χρόνια για να πετύχει τους στόχους του έγινε μία προσπάθεια βελτίωσης του Εσωτερικού Κανονισμού του ομίλου, τον δημοσίευσε στο site του μαζί με το καταστατικό, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου, όλους τους κανονισμούς εκθέσεων και αγώνων, να εναρμονίζονται με αυτούς και ο όμιλος να λειτουργεί αμερόληπτα βάσει αυτών και όχι με τα εκάστοτε θέλω και συμφέροντα κάποιων. Ο Όμιλος, τα τελευταία χρόνια, διοργανώνει στην περιφέρεια της Ελλάδας, πολλές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις όπως (Καλαμάτα, Πάτρα, Αθήνα, Κωπαϊδα,Λάρισα, Ιωάννινα, Καβάλα, Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη…..) και έχει στόχο στα επόμενα χρόνια και τα νησιά μας, σε μια προσπάθειά να έρθει κοντά σε όλους τους κατόχους Κούρτσχααρ ανά την Ελλάδα αυξάνοντας τα μέλη του , θέλοντας να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατόχους Κούρτσχααρ, αλλά και να ελέγξει την ποιότητά των σκύλων τους. Ο Όμιλος πρέπει να τρέχει όπου υπάρχουν Κούρτσχααρ και όχι τα Κούρτσχααρ να έρχονται στον Όμιλο. Η ανταπόκριση των φίλων Κούρτσχααρ αλλά και πολλών κυνόφιλων όλα αυτά τα χρόνια είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα, την μεγάλη αύξηση των συμμετοχών σε κάθε εκδήλωση αλλά και την θεαματική αύξηση των μελών του. Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά για αυτή τους την προσπάθεια.

Ο Όμιλος στην προσπάθειά του να εξυγιάνει και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την φυλή, σε συνεργασία με τον Κ.Ο.Ε , έχει πετύχει την έκδοση «ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΕΤΙΓΚΡΙ» για τα κουτάβια που και οι δύο γονείς έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του ομίλου.(βλ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ σελ. 10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚΥΛΩΝ _________________________________________________________

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Π.Κ.Α.)

_________________________________________________________

Ο όμιλος θέλοντας να ελέγχει την ποιότητα των κούρτσχααρ ανά την Ελλάδα αλλά και για την βελτίωση της φυλής θα εκδίδει Π.Κ.Α. Οι ελάχιστες απαιτούμενες διακρίσεις είναι ένα ΕΦΥΠ και μορφολογική εξέταση του σκύλου με “Προτεινόμενος” ή “Μη Προτεινόμενος”. “Μη Προτεινόμενος” για αναπαραγωγή θα είναι ο σκύλος με σοβαρά λάθη αποκλεισμού.

Οι σκύλοι θα κατατάσσονται ανάλογα με τις βαθμολογίες από 1 εως 7 αστέρων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

_________________________________________________________

* (Ένα) ΕΦΥΠ στον ΟΚΕ και προτεινόμενος μορφολογίας στον ΟΚΕ.

** (Δύο) ΕΦΥΠ στον ΟΚΕ και τουλάχιστον Πολύ Καλός σε έκθεση του ΟΚΕ.

*** (Τρία) Πολύ Καλός σε ΑΚΙ του ΟΚΕ και τουλάχιστον Πολύ Καλός σε έκθεση του

ΟΚΕ.

**** (Τέσσερα) Εξαίρετος σε ΑΚΙ του ΟΚΕ και Πολύ Καλός σε έκθεση μορφολογίας του ΟΚΕ.

***** (Πέντε) Πρωταθλητής ΑΚΙ του ΟΚΕ καθώς και δύο παιδιά του να είναι τριών αστέρων.

****** (Έξι) Πρωταθλητής ΑΚΙ (έρευνα κυνηγιού ή πρακτικού κυνηγιού), πρωταθλητής

Μορφολογίας, και πιστοποιητικό εξέτασης δυσπλασίας καθώς και δύο παιδιά του να

είναι τριών αστέρων.

*******(Επτά) Πρωταθλητής εργασίας, πρωταθλητής μορφολογίας, πρωταθλητής

αναπαραγωγός, πιστοποιητικό εξέτασης δυσπλασίας.

Σκύλοι που εισάγονται από το εξωτερικό από χώρες της F.C.I. θα αναγνωρίζονται οι διακρίσεις και οι τίτλοι, με την προϋπόθεση να παρουσιαστούν σε μια έκθεση μορφολογίας του Ο.Κ.Ε. και να αξιολογηθούν τουλάχιστον με ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, καθώς επίσης σε ένα Α.Κ.Ι. του Ο.Κ.Ε με ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ.

- Δεν νοείται σκύλος να γίνει πρωταθλητής - προτεινόμενος αν δεν έχει εξεταστεί από τον όμιλο φυλής (ΟΚΕ).

Ο όμιλος θα πρέπει να κάνει πολλούς ΑΚΙ και ειδικές εκθέσεις μορφολογίας στην περιφέρεια για να δώσει τις ίδιες δυνατότητες σε όλους. Από τον όμιλο θα προτείνονται μέσω site, περιοδικών και οποιοδήποτε άλλο τρόπο οι σκύλοι από *** (τρία) αστέρια και πάνω. Θα παροτρύνει σε όλους τους φίλους των κούρτσχααρ να μην αγοράζουν και να μην ζευγαρώνουν με σκυλιά χωρίς Π.Κ.Α

Το μέλος του ομίλου που δηλώνει την γέννα στον ΚΟΕ, θα πρέπει να αποστέλλει με fax (2310-773430) ή mail (kurzhaar@otenet.gr) αντίγραφο γέννας στον όμιλο. Ο όμιλος θα εξετάζει τους γονείς και θα στέλνει στον ΚΟΕ βεβαίωση για έκδοση pedigree "ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ". Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος έχει σαν σκοπό να αποκλείσει από την αναπαραγωγή σκυλιά με σοβαρά προβλήματα μορφολογίας και εργασίας. Θα παρέχει δε υπεύθυνα πληροφορίες μέσω site σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την επιλογή κουταβιών (ΚΟΚΚΙΝΑ PEDIGREE) και γεννητόρων.

Το «ΕΦΥΠ ΟΚΕ» περιλαμβάνει εξετάσεις πρακτικού κυνηγίου και μορφολογίας.

Οι κριτές πρέπει να ελέγξουν το πάθος για κυνήγι φέρμα , απόρτ, την κροτοφοβία, ανθρωποφοβία, θηραματοφοβία και την σωστή μορφολογία των σκύλων αποκλείοντας για αναπαραγωγή τους σκύλους με σοβαρά σφάλματα αποκλεισμού εργασίας και μορφολογίας, κάτι που γίνεται στην Γερμανία, Γαλλία και άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει πάρα πολλά για τον έλεγχο και την βελτίωση της φυλής στη Ελλάδα. Όταν και οι δύο γονείς έχουν ελεγχθεί υπεύθυνα από τον όμιλο, τότε τα κουτάβια που θα γεννιούνται θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξαίρετα άτομα,με υψηλά κυνηγετικά ένστικτα Από αυτά τα νέα άτομα θα γίνετε πάλι επιλογή με τον ίδιο τρόπο, ούτως ώστε σε μερικά χρόνια τα κούρτσχααρ Ελληνικής εκτροφής θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο απαλλαγμένα από σοβαρά ελαττώματα αποκλεισμού.

Ελαττώματα αποκλεισμού μορφολογίας.

Δευτερογενείς χαρακτήρες του φύλου όχι εμφανείς ( Αρσενικό ή θήλυ) Ελαττώματα χαρακτήρα. ( Φοβίες, επιθετικότητα ,υπερβολικά ντροπαλόςκλπ.)Έλλειψη περισσότερων από δύο δοντιών από το σύνολο των 4 Ρ1 και 2 Μ3. Έλλειψη ενός ή περισσότερων δοντιών εκτός από τα Ρ1 και Μ3. Δόντι μη ορατό θεωρείται ότι λείπει εκτός αν υπάρχει βεβαίωση από το αντίστοιχο club φυλής ότι σε προηγούμενα τεστ ή εκθέσεις μορφολογίας το δόντι αυτό υπήρχε.

Οποιοδήποτε δόντι έξω από το οδοντικό τόξο.(Προγναθισμός- υπογναθισμός ). Υπερβολικά χαλαρά βλέφαρα, εκτρόπιο, εντρόπιο ή διστοιχίαση (διπλή σειρά βλεφαρίδων ). Υπερβολική κυρτότητα ράχης, παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.

Οποιαδήποτε δυσμορφία του θώρακος «clipped sternum» (Ελλιπές στέρνο απότομα συνδεδεμένο με την κοιλιακή γραμμή.) Οποιαδήποτε ανωμαλία σχετικά με τα γεννητικά όργανα. Παράνυχα στα πίσω άκρα με χόνδρο ή χωρίς χόνδρο. Χειλεοσχιστία ή υπερωιοσχιστία

Ο Όμιλος βέβαια θα κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και οι κυνηγοί πλέον θα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης αν συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για σκυλιά χωρίς κόκκινα πετιγκρί με μόνο κριτήριο το χαμηλό κόστος αγοράς. Είναι αποδεδειγμένο και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά το κόστος διατροφής ενός σκύλου, αλλά και τις πολύωρες και δαπανηρές εξόδους που χρειάζεται, μέχρι να φθάσει σε ηλικία να κυνηγά. Αν βέβαια κυνηγά, όλα θα είναι καλά, αν δεν κυνηγά όμως??? τότε δεν θα σας βαρύνει μόνο το οικονομικό κόστος αλλά και η βαριά ψυχολογία που χάσατε πολύτιμο χρόνο από τις κυνηγετικές σας εξόδους και την προσωπική σας ζωή.

Δείξτε τους σκύλους σας στον Όμιλο για να έχετε μια υπεύθυνη γνώμη για τον αγαπημένο σας σύντροφο, κάτι που θα σας βοηθήσει αμέριστα όταν έρθει η ώρα του ζευγαρώματος, ψάχνοντας το αντίστοιχο ταίρι για να καλύψει τα μειονεκτήματα του άλλου.

Ο Όμιλος χρειάζεται την στήριξη όλων, για να μπορεί να θέσει υψηλούς στόχους για την επίτευξη του σκοπού που ιδρύθηκε.

Με εκτίμηση

Δ.Σ. Ο.Κ.Ε.