Orizontio720X90

Γενική Συνέλευση των μελών της F.A.C.E. Αθήνα, 29-31 Μαρτίου 2012

Κεντρικό γεγονός για το κυνήγι σε όλη την Ευρώπη αποτελεί η Γενική Συνέλευση των κρατών μελών της FACE (Ομοσπονδία Οργανώσεων για το Κυνήγι και την Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της Ε. Ε.).

Φέτος, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, είχε την τιμή να αναλάβει τη διοργάνωση αυτής της Γενικής Συνέλευσης, στην Αθήνα, στις 29-31/3/2012. Το γεγονός και μόνο, ότι 22 χώρες - μέλη συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα να μιλήσουν για το μέλλον του κυνηγιού είναι πολύ σημαντικό..

Βασικός σκοπός της Συνέλευσης ήταν να εξοπλιστούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της Ευρώπης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία – μελέτες για να εμποδίσουν, δυσμενή για το κυνήγι αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου που ισχύει σήμερα.

Για το λόγο αυτό, από Ελληνικής πλευράς έγιναν οι εξής παρουσιάσεις:

1. Πρόγραμμα «Άρτεμις».

2. Πρόγραμμα «Φαινολογία της μετανάστευσης των πτηνών στην Ελλάδα».

3. Πληθυσμιακή πυκνότητα και τάσεις της πετροπέρδικας (Alectoris greaca graeca) στην κεντρική Ελλάδα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Βελτίωση των βιοτόπων».

4. «Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων».

5. «Εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/EEC για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων της άγριας χλωρίδας και πανίδας στην Ελλάδα».

6. «Πληθυσμιακά στοιχεία», κριτική στην τεκμηρίωση του Κόκκινου Βιβλίου για την Ελλάδα.

Για όλες τις παραπάνω παρουσιάσεις, εκφράστηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών, τόσο η ικανοποίηση για την πληρότητα, από επιστημονικής, τεχνικής άποψής και μεθοδολογίας, όσο και ο θαυμασμός για την επεξεργασία και τα εξαγόμενα συμπεράσματα και αποτελέσματα.

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε τέτοιου είδους εργασίες-μελέτες και μάλιστά με τέτοια πληρότητα, εισπράττοντας για αυτό το λόγο ως χώρα πολύ θετικά σχόλια.

Αυτές οι εργασίες, θα αποτελέσουν, μαζί με άλλες που υπάρχουν στη FACE, την κύρια επιχειρηματολογία, προκειμένου να στηριχτεί η διατήρηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, η οποία απειλείται από την επικείμενη αναθεώρηση των κοινοτικών Οδηγιών 92/43 για τους οικοτόπους και 79/409 για τα πτηνά.

Η αναθεώρηση αυτή είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι εγκυμονεί κινδύνους να περιοριστούν τα θηρεύσιμα είδη σε αριθμό, να αφαιρεθούν δηλαδή κάποια είδη από το παράρτημα που περιλαμβάνει τα θηρεύσιμα.

Αυτός ο κίνδυνος είναι πλέον ορατός, και η αντιμετώπιση του αποτέλεσε τον βασικό στόχο αυτής της συνάντησης.

Η παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κυνήγι στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των μελετών της Ελλάδας, οδήγησε τη FACE, με ομόφωνη απόφασή της, να συντάξει ένα ψήφισμα με το οποίο:

Οι αντιπρόσωποι των 22 εθνικών Κυνηγετικών Οργανώσεων της Ευρώπης, στην ετήσια Συνέλευση των μελών της FACE που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 29 και 30 Μαρτίου 2012:

· Αναγνωρίζουν και επικυρώνουν την εκπληκτική ποιότητα των μελετών που πραγματοποιούνται από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, και αφορούν την άγρια ζωή και τα ενδιαιτήματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

· Υπογραμμίζουν τη σχετικότητα και την αξιοπιστία των βιολογικών δεδομένων και της γνώσης που συγκεντρώνεται, σύμφωνα με τα πρωτοκόλλα αυτών των επιστημονικών μελετών, για την αειφορική διαχείριση και τη συνετή χρήση των αγρίων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

· Καλούν τις αρμόδιες αρχές για τη διατήρηση και τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ελλάδα, να αναγνωρίσουν την αξία αυτών των στοιχείων, ως «τα καλύτερα διαθέσιμα» και να τα λάβουν υπόψη τους στα εθνικά και περιφερειακά πολιτικά και διοικητικά μέτρα, που αφορούν το κυνήγι και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβάνοντας την ανάδειξη και τον συντονισμό της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 και της προετοιμασίας του «Κόκκινου Βιβλίου»

· Ενθαρρύνουν εντόνως τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, να εγγυηθούν τη συμμετοχή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, με την ιδιότητα των ειδικών και των χρηστών, σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης και διαχείρισης των ζωνών με ειδικό καθεστώς προστασίας και ειδικότερα στις περιοχές Natura 2000.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κ.Σ.Ε., στην Συνέλευση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Δ.Σ. όλων των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών της χώρας μας καθώς και το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών συνεργατών της Κ.Σ.Ε. και των Ομοσπονδιών.

Σκοπός της ευρείας αυτής συμμετοχής, ήταν να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι, πέραν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα για το κυνήγι, πρέπει να παρακολουθούμε στενά και τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, γιατί οι εκεί αποφάσεις είναι απολύτως δεσμευτικές για όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Τέλος είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ορισμένα σημεία των επιστολών που λάβαμε από τους επιστήμονες της FACE :

«Η Συνέλευση των Αθηνών ήταν εξαιρετική τόσο σε επαγγελματισμό, όσο σε ενθουσιασμό και θέρμη»

«Μας αιχμαλώτισε το περιεχόμενο των παρουσιάσεων σας και μείναμε κατάπληκτοι από την ακρίβεια και το βάθος της επιστημονικής έρευνας που παρουσιάσατε.»

«Είμαστε σίγουροι ότι όλα τα Μέλη θα βρουν στην εμπειρία σας μία πολύ δυνατή πηγή έμπνευσης.»

«Είναι αδύνατο να μην εντυπωσιαστούμε από την προσοχή που δόθηκε ώστε να υπάρχει μοναδική ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια της διοργάνωσης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

.