Orizontio720X90

Συμβολή της ΚΟΜΑΘ σε έρευνες για τα νοσήματα ειδών της άγριας πανίδας και του ανθρώπου

Tο 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 5 έως 8 Απριλίου 2012 στην Αθήνα. Παραδοσιακά, τα Πανελλήνια Κτηνιατρικά Συνέδρια συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και δίνουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν θέματα που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης ερευνητικής,  επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων Κτηνιάτρων.
Στο συνέδριο αυτό ανακοινώθηκαν έρευνες οι οποίες αφορούσαν τις ασθένειες της άγριας πανίδας και στις οποίες συμμετείχαν επιστημονικοί συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ. Οι ερευνητές ασχολήθηκαν κυρίως με τις ασθένειες του λαγού και του αγριόχοιρου και τη σημασία των πτηνών στη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Για τους κυνηγούς οι πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις ήταν:.
  1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ (LEPUS EUROPAEUS) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Χ. Σώκος, Χ. Ιακωβάκης, Α. Τουλούδη, Γ. Βαλιάκος, Λ.B. Αθανασίου,, Α. Γιαννακόπουλος, Π. Μπίρτσας, Β. Σπύρου, Z. Νταλαμπύρας, L. Petrovska, Χ. Μπιλλίνης

  1. ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΟΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΦΕΤΙ ΛΑΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΑΓΩΝ Σπύρου Β., Σταμάτης Κ., Μπίρτσας Π., Ψύχας Β., Μαμούρης Ζ., Μπιλλίνης Χ.


  1. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, 2010-2011 Γ. Βαλιάκος, Α. Τουλούδη, Λ.B. Αθανασίου, Α. Γιαννακόπουλος, Χ. Ιακωβάκης, Π. Μπίρτσας, Β. Σπύρου, Z. Νταλαμπύρας, L. Petrovska, Χ. Μπιλλίνης

  1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΝΙΟΥ (STREPTOPELIA TURTUR) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ (PICA PICA) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Π. Μπίρτσας, Χ. Σώκος, Γ. Βαλιάκος, Τουλούδη, Λ.B. Αθανασίου, Α. Γιαννακόπουλος, Χ. Ιακωβάκης, Β. Σπύρου, Z. Νταλαμπύρας, L. Petrovska, Χ. Μπιλλίνης

  1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ Α. Γιαννακόπουλος, Γ. Βαλιάκος, Π. Μπίρτσας, Α. Τουλούδη, Χ. Ιακωβάκης, Λ.B. Αθανασίου, Β. Σπύρου, Χ. Σώκος, Z. Νταλαμπύρας, L. Petrovska, Χ. Μπιλλίνης

  1. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ ΩΣ ΠΗΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τουλούδη Α., Βαλιάκος Γ., Αθανασίου Λ.Β., Γιαννακόπουλος Α., Ιακωβάκης Χ., Μπίρτσας Π., Σπύρου Β., Νταλαμπύρας Ζ., Petrovska L., Μπιλλίνης Χ.

Τα κυριότερα ευρήματα έδειξαν πως ο ιός του συνδρόμου του λαγού (EBHS) εντοπίζεται σε λαγούς της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. H γενετική ταυτοποίηση του ιού έδειξε πως στον ελλαδικό χώρο έχουν εισαχθεί στελέχη του ιού που διαφοροποιούνται γενετικά από τα στελέχη της Ελλάδας. Τα στελέχη αυτά «εισήχθησαν» με τους απελευθερωμένους λαγούς και μπορεί να επηρεάσουν τη δυναμική των τοπικών πληθυσμών του λαγού, καθώς μπορούν να διαδοθούν ταχύτατα και να μεταδώσουν την ασθένεια στους τοπικούς πληθυσμούς που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αυτά τα ξενικά στελέχη. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σοβαρό μειονέκτημα στους τοπικούς πληθυσμούς του λαγού όσον αφορά τον ανταγωνισμό με τους απελευθερωμένους λαγούς, και να οδηγήσει στην αντικατάσταση της τοπικής γονιδιακής δεξαμενής με επακόλουθη απώλεια της πλούσιας γενετικής ποικιλομορφίας που εντοπίζεται στην ελληνική αγρία φύση.
 Μερικά παθογόνα απαντούν τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, προκαλώντας τις ζωοανθρωπονόσους. Από τις 800 ζωοανθρωπονόσους που έχουν πρόσφατα ταυτοποιηθεί, οι 619 προκαλούνται από παθογόνα που επηρεάζουν την άγρια πανίδα (77%), και από τις 125 αναδυόμενες ζωοανθρωπονόσους, οι 113 επηρεάζουν την άγρια πανίδα (90%). Κατά προσέγγιση, το 75% όλων των νόσων, συμπεριλαμβανομένων και των ζωοανθρωπονόσων, οι οποίες έχουν αναδυθεί τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν προέλευση την άγρια πανίδα. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί ο ιός του Δυτικού Νείλου.
Από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο του 2010, 262 εργαστηριακώς επιβεβαιωμένα ανθρώπινα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 35 θάνατοι αναφέρθηκαν, τα περισσότερα εξ αυτών στη Κεντρική Μακεδονία. Δείγματα από 295 άτομα τεσσάρων θηρεύσιμων ειδών (Corvus corvix, Pica pica, Anas plathyrhynchos, Streptopelia turtur) συλλέχθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα κατά τις κυνηγετικές περιόδους 2009-10 και 2010-11. Πενήντα τρία δείγματα (18%) ήταν θετικά για τη παρουσία αντισωμάτων κατά του Δυτικού Νείλου. Τα αποτελέσματα επιδεικνύουν την έκθεση και πιθανή κυκλοφορία-πολλαπλασιασμό του ιού σε έναν ενδημικό κύκλο πτηνών-κουνουπιών τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την έξαρση των ανθρώπινων κρουσμάτων. Τα τρυγόνια και άλλα είδη με παρόμοιες μεταναστατευτικές συμπεριφορές είναι υποψήφια είδη για την εισαγωγή του ιού στην Ελλάδα αλλά και για περαιτέρω διασπορά.
 Κατά τις κυνηγετικές περιόδους 2006-2010, συλλέχτηκαν 94 οροί αίματος αγριόχοιρων. Ανιχνεύτηκαν αντισώματα κατά των παρακάτω παθογόνων παραγόντων σε ποσοστό: αναπνευστικού και αναπαραγωγικού συνδρόμου του χοίρου 13%, κυκλοϊού 16%, ιού της ψευδολύσσας 27%, ιού της γρίπης Α 1%, βακτηρίων της σαλμονέλας 4%, ακτινοβάκιλλου 76%, μυκοπλάσματος 0%, νεοσπόρωσης 1%, τοξοπλάσματος 2% και τριχινέλλωσης 4%. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι αγριόχοιροι μπορεί να είναι φορείς πολλών παθογόνων παραγόντων που μπορούν να μεταδοθούν στα κατοικίδια ζώα. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων δείχνουν περιορισμένη έκθεση των αγριόχοιρων σε ζωονοσογόνους παράγοντες, όπως η γρίπη Α, η Salmonella spp., το Τ. gondii και η T. Spiralis, υπάρχει ανησυχία για την πιθανότητα αυτά τα είδη να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία..