Orizontio720X90

Σποτ της Γ.Γ.Ν.Γ. για την βιοποικιλότητα

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,
Γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει επιδείξει ενδιαφέρον για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, γεγονός για το οποίο σας συγχαίρουμε. Ανάμεσα στις δράσεις σας περιλαμβάνεται και μια εκστρατεία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς  διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα  σποτ (Spot 1: Βιοποικιλότητα & Άνθρωπος) όπου με έναν αδόκιμο τρόπο δίνεται η εντύπωση ότι το κυνήγι έχει αρνητική επίδραση στην βιοποικιλότητα. Αυτό είναι εντελώς ανυπόστατο και η προβολή τέτοιων μηνυμάτων παραπλανά την κοινή γνώμη και προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες που έχουν και την κυνηγετική ιδιότητα..
Οφείλουμε να σας τονίσουμε ότι η θήρα αποτελεί μια αποδεκτή υπαίθρια δραστηριότητα, μέσα από την οποία και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο πολίτης που είναι εφοδιασμένος με νόμιμη κυνηγετική άδεια καρπώνεται προϊόντα των θηραματικών πόρων. Παρόμοια νόμιμη κάρπωση προϊόντων από τους φυσικούς πόρους πραγματοποιούν πολίτες που έχουν την ιδιότητα του γεωργού, του ψαρά, του κτηνοτρόφου, του υλοτόμου, κλπ.
Παρόλα αυτά με άκομψο τρόπο επιχειρείται μέσα από το Spot 1 να ενοχοποιηθεί το κυνήγι ως υπεύθυνο για την απώλεια της βιοποικιλότητας, παραθέτοντας ένα πουλί να σωριάζεται μετά από κρότο τουφεκιάς και αυτό να είναι το στοιχείο που επιφέρει αρνητική επίπτωση στη βιοποικιλότητα. Ανεξάρτητα από την όποια σκηνοθετική, γραφιστική και άλλη καλλιτεχνική χροιά της συγκεκριμένης ταινίας, αναπαράγεται ένα μήνυμα πλαστό και προσβλητικό.
Θεωρούμε  αντιδημοκρατικό το γεγονός της επίθεσης κατά μιας μεγάλης κοινωνικής ομάδας συμπολιτών μας, που έχουν την κυνηγετική ιδιότητα διότι ένα τμήμα της επίσημης Πολιτείας μέσα από την ιστοσελίδα του Κράτους τους συκοφαντεί και τους προσβάλλει, ενώ ταυτόχρονα ένα άλλο τμήμα της Πολιτείας (ΥΠΕΚΑ) τους χορηγεί νόμιμα άδειες θήρας.
Διαπιστώνουμε ότι αγνοείται η συνεισφορά των κυνηγών και των δράσεων των ελληνικών κυνηγετικών οργανώσεων, που μέσα από τις πολύχρονες δράσεις τους για την βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών άγριας πανίδας πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη και πολύ ουσιαστική ενέργεια για την ενίσχυση και προστασία της βιοποικιλότητας. Είναι απαράδεκτο να αγνοείται το γεγονός ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις, μέσα από τη συμμετοχή τους στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κυνηγών (FACE) έχουν διαμορφώσει ένα Πολιτικό Κείμενο με τίτλο «Μανιφέστο για την Προστασία της Βιοποικιλότητας», το οποίο έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών της Ε.Ε. αλλά και των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας.
Ζητούμε την άμεση ανάκληση της προβολής αυτού τού άστοχου, αν όχι κακόβουλου, αντικυνηγετικού σποτ και σας καλούμε από κοινού να εργαστούμε, τόσο για την ανάδειξη της σημασίας της βιοποικιλότητας, όσο και για τη διατήρηση και προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος.
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, άμεσα συνεργαζόμενη και ελεγχόμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Έχει 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους στην αρμοδιότητάς της με περίπου 57.000 μέλη, απασχολεί 75 μόνιμους φύλακες θήρας και χρηματοδοτεί περισσότερους από 40 εποχιακούς φύλακες θήρας. Πλέον αυτών απασχολεί 8 ειδικούς επιστήμονες (Δασολόγους-Θηραματολόγους, Δασοπόνους, Νομική Σύμβουλο).
Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας ένα αντίτυπο της πρόσφατης έκδοσης του βιβλίου «ΠΑΝΘΗΡΑΣ, τα πάντα περί θήρας» και είμαστε στη διάθεσή σας, αν κι εσείς το επιθυμείτε, για μία συνάντηση, ώστε να σας εκθέσουμε πληρέστερα τις δράσεις μας και τα ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά και τις προτάσεις μας για την προστασία της άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας


Ιωάννης Πολυχρόνης                                             Νικόλαος Καλογεράκος

 .