Orizontio720X90

Συντονισμένες ενέργειες από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την οργανωμένη αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στους ελληνικούς υγρότοπους
Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα η σημαντικότερη έως τώρα προσπάθεια εθνικής συνεργασίας για την προστασία της Νανόχηνας, ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους του οποίου λίγες δεκάδες πλέον άτομα, το σύνολο του φιννοσκανδικού πληθυσμού, ξεχειμωνιάζουν κάθε χρόνο στους ελληνικούς υγροτόπους. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Y.Π.E.K.A.) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ για τη Νανόχηνα  είχαν ως στόχο τη συζήτηση για την οργανωμένη αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και την παρακολούθηση της κυνηγητικής δραστηριότητας στους υγροτόπους της βόρειας Ελλάδας.
Στα σεμινάρια συμμετείχαν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, τα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας. Στη συζήτηση που ακολούθησε τις εργασίες των σεμιναρίων, διαπιστώθηκε η ανάγκη  συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας, αλλά και περαιτέρω  οργάνωσης και παρακολούθησης της κυνηγετικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της αειφορίας του θηραματικού κεφαλαίου παράλληλα με την αποτελεσματικότερη διαφύλαξη των μη θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η σωστή εποπτεία και φύλαξη των υγροτόπων, έτσι ώστε η θήρα να ασκείται νόμιμα και σε ορθολογικά πλαίσια. Επίσης, στα σεμινάρια δόθηκε έμφαση στη σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της Νανόχηνας, ώστε ο καταρτισμένος κυνηγός να μπορεί να την ξεχωρίσει από την Ασπρομέτωπη Χήνα, το μοναδικό θηρεύσιμο είδος χήνας στην Ελλάδα το οποίο συγχέεται πολύ εύκολα, λόγω της ομοιότητάς της, με την παγκοσμίως απειλούμενη Νανόχηνα.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας που υλοποιεί το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το Πρόγραμμα LIFE+, διοργανώθηκαν συναντήσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη, όπου οι εμπλεκόμενοι στην εποπτεία και τον έλεγχο της λαθροθηρίας φορείς (Δασοφυλακή, Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, επόπτες των Φορέων Διαχείρισης) συνεργάστηκαν για το σχεδιασμό Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τον περιορισμό της λαθροθηρίας στο Δέλτα του Έβρου, στους υγρότοπους της λίμνης Ισμαρίδας και Βιστωνίδας, στο Πόρτο Λάγος και το Δέλτα του Νέστου. Επίσης στο πλαίσιο της εκστρατείας για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας, το Υ.Π.Ε.Κ.Α. θα διοργανώσει ανοιχτές συναντήσεις για το κοινό, θα εκδώσει έναν Οδηγό Καλών Πρακτικών για το Κυνήγι Υδροβίων και θα παρουσιάσει  σχετικό ντοκιμαντέρ το 2014 με θέμα τη λαθροθηρία στους ελληνικούς υγρότοπους.

«Με αφορμή τη συζήτηση για την προστασία ενός σπάνιου είδους όπως είναι η  Νανόχηνα, έχει ξεκινήσει μία πραγματικά πρωτοποριακή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη λήψη άμεσα υλοποιήσιμων μέτρων αειφορικής διαχείρισης και αποτελεσματικής προστασίας των υδροβίων ειδών στη χώρα μας. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα θήρας και λαθροθηρίας στους υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας είναι σημαντική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων που θα συμβάλλουν  σημαντικά  όχι μόνο στην προστασία ενός σπάνιου είδους όπως η Νανόχηνα, αλλά και για όλα τα προστατευόμενα είδη πτηνών των μοναδικών υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Β. Ελλάδας» τονίζει ο προϊστάμενος του Τμήματος Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Νίκος Μπόκαρης.


Γραφείο Τύπου

  
Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638) υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Hortobágy Ουγγαρίας, τη Γραμματεία της Συμφωνίας για τη διατήρηση των αφρo-ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/ AEWA), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) Φινλανδίας και το Metsähallitus - Υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς Φινλανδίας. Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας.
Επικοινωνία:

Νίκος Μπόκαρης - Δ/νση Αισθ.Δασών  Δρυμών και Θήρας, ΥΠΕΚΑ.
Τηλ.: 210 2124607, 6937883012, nmpokaris@yahoo.gr

Μανόλια Βουγιούκαλου - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Τηλ.: 210 8227937 & 210 8228704, mvougioukalou@ornithologiki.gr.