Orizontio720X90

H ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, όπως σταθερά συμμετέχει σε κάθε θέμα που αφορά το περιβάλλον και την άγρια πανίδα, προασπίζοντας τις επίσημες θέσεις των κυνηγετικών οργανώσεων και την ίδια την κυνηγετική δραστηριότητα.
Καταθέτοντας έγκαιρα τις παρατηρήσεις της αυτές καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Κυβέρνησης
Αναλυτικά τα σχόλια της Ομοσπονδίας είναι τα εξής:
Σχετικά με το «Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα» που έχει τεθεί από πλευράς ΥΠΕΚΑ σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι την Πέμπτη 13/2/2014, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ) αναφέρει τα εξής:
Το συγκεκριμένο κείμενο καλύπτει σε σημαντικό βαθμό σε επίπεδο προτάσεων και αναφορών τους παράγοντες και τις παραμέτρους που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Δεν περιλαμβάνει όμως καμία αναφορά σχετικά με τους τρόπους, τα μέσα, τη χρηματοδότηση και τους φορείς Υλοποίησης των προτάσεων αυτών.
Απουσιάζουν πλήρως δηλαδή από το κείμενο βασικές και θεμελιώδεις προϋποθέσεις, χωρίς τις οποίες κάθε διάλογος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ακυρώνεται εν τη γενέσει του.
Έτσι, οι κυνηγοί και οι Έλληνες ευρύτερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμη θεωρητική, ανέξοδη και ανεφάρμοστη διαδικασία η οποία όχι μόνο δε συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά το αντίθετο, την αποδυναμώνει μέσα από τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό που έχει ως αποτέλεσμα στους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγγελίες του ΥΠΕΚΑ πως με αυτό το δεύτερο κείμενο θα γινόντουσαν σαφείς οι δράσεις που θα αναληφθούν από πλευράς ΥΠΕΚΑ στην πενταετία 2014-2019, μόνο απογοήτευση μπορεί να νιώσει κανείς για το περιεχόμενό του. Και τούτο διότι για κανένα από τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα δεν προκύπτει λύση.
Αν το ΥΠΕΚΑ σκοπεύει στο άμεσο μέλλον να εξειδικεύσει τους άξονες και τις λύσεις που θα εφαρμόσει και να τους θέσει εκ νέου σε διάλογο, τότε θεωρούμε πως η συγκεκριμένη διαβούλευση στερείται ουσίας και θα περιμένουμε να διαβάσουμε κάτι πιο ουσιαστικό όταν αυτό θα είναι έτοιμο.
Αν όμως αντίθετα, με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι συντελεστές του ΥΠΕΚΑ επιχειρούν να παρακάμψουν τη Δημόσια Διαβούλευση και να αφήσουν τις όποιες αποφάσεις για θέσπιση διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο μέλλον, χωρίς διάλογο με την κοινωνία, τότε οι κυνηγοί εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας τόσο για την απαξίωση του θεσμού της Δημόσιας Διαβούλευσης, όσο και για τον προκλητικό και αυθαίρετο αποκλεισμό μας από τις σχετικές διαδικασίες.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που θα καθορίσουν το πλαίσιο σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, όπως η αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας, η κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας και η σύνταξη δασολογίου.
Θεωρούμε πως οι παραπάνω διαδικασίες αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται πριν την έναρξη οποιουδήποτε διαλόγου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για τη διαχείριση της Ελληνικής φύσης γενικότερα.
Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν ορισμένες ασαφείς αναφορές που υπάρχουν μέσα στο υπό διαβούλευση κείμενο, οι οποίες δε μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να σημάνουν στο μέλλον δραστικούς περιορισμούς σε θεμελιώδη δικαιώματα των Ελλήνων όπως η επαφή με την Ελληνική φύση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την παράγραφο 4.3.1 :
«Νομική κατοχύρωση των γενετικών πόρων της Ελλάδας και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτούς ως εθνικό κεφάλαιο – Διαμόρφωση εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδοτήσεων για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους»
Αντίστοιχα ασαφής και εν δυνάμει αρνητική για τους κυνηγούς είναι και η παράγραφος 5.8.2 «Ρυθμίσεις κυνηγιού – Kωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη θήρα».
Θα πρέπει σε κάθε σχετική αναφορά να περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται ρύθμιση του κυνηγιού διαφορετική από τη σημερινή, οι στόχοι, και τα κριτήρια με τα οποία θα επιχειρηθεί η προτεινόμενη επικαιροποίηση και κυρίως το γεγονός πως θα εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η συνεργασία και ο διάλογος με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Η θήρα ρυθμίζεται ετήσια στην Ελλάδα, η οποία είναι ίσως η μοναδική χώρα της Ε.Ε. η οποία δεν έχει καταδικαστεί σχετικά με το πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επομένως δεν απαιτείται καμία συνολική κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας αλλά μόνο το αυτονόητο. Η εφαρμογή της. Κάθε άλλη πρόταση θεωρούμε βέβαιο πως δεν αποσκοπεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά στη συρρίκνωση της κυνηγετικής δραστηριότητας η οποία μεθοδεύεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια από συγκεκριμένα συμφέροντα.
Ακόμα για το δασολόγιο (άρθρο 5.5.4 Σύνταξη δασολογίου), η σύνταξη του δασολογίου δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της διατήρησης της βιοποικιλότητας αλλά εκ των προτέρων εξασφαλισμένη προϋπόθεση. Χωρίς δασολόγιο, οποιαδήποτε πρόταση και διάλογος για τη βιοποικιλότητα είναι εκ των προτέρων καταδικασμένος.
Με βάση τα παρακάτω (ενδεικτικά):
1. Στο «Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα», αναφέρονται προτάσεις αλλά όχι λύσεις
2. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την έναρξη οποιουδήποτε διαλόγου σχετικού με τη βιοποικιλότητα, όπως η αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας, η Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας και η σύνταξη δασολογίου
3. Δεν εξασφαλίζεται ρητά η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών που θα επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τις διατάξεις του παραπάνω κειμένου
4. Δεν προκύπτει μέσα από το κείμενο ο τρόπος με τον οποίον θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των δράσεων που θα αναλάβει σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας το ΥΠΕΚΑ, ούτε αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την εφαρμογή του.
5. Δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κείμενο καμία αναφορά στους Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων αλλά ούτε και σε άλλο φορέα αρμόδιο για τη φύλαξη και επόπτευση του φυσικού περιβάλλοντος.
6. Δεν έχει προηγηθεί συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με τους εμπλεκόμενους φορείς και έρχεται στη δημοσιότητα ένα κείμενο, που αντί να λύσει συγκεκριμένα ζητήματα προκαλεί σύγχυση
Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την επιλογή του ΥΠΕΚΑ να φέρει σε δημόσιο διάλογο ένα κείμενο γενικόλογο, θεωρητικό και επί της ουσίας ανεφάρμοστο, που θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα περεταίρω καθυστέρηση στις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ζητούμε την απόσυρση του «Κειμένου Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα» και την αντικατάστασή του από νέο, το οποίο θα προκύψει μέσα από πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ελληνική κοινωνία.
Το γεγονός πως για ένα τόσο σημαντικό θέμα υπάρχουν ελάχιστα σχόλια μέχρι σήμερα (13/2/2014) καταδεικνύει και την αστοχία της δημοσιοποίησης νομοσχεδίων με τόσο μικρό χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων!
 .